S’estan arranjant els carrers de Santa Cristina que presenten desperfectes per les pluges

Us informem que aquesta setmana s’estan arranjant els carrers de la Pineda de Santa Cristina que presenten desperfectes i clots grans sense pavimentar a causa dels aiguats. Les actuacions consisteixen en l’estesa de material per anivellar els clots, la seva conservació i la reparació dels trencalls provocats per les aigües pluvials i de compactació.
 


Os informamos de que esta semana se están arreglando las calles de la Pineda de Santa Cristina que presentan desperfectos y agujeros grandes sin pavimentar a causa de las lluvias. Las actuaciones consisten en el tendido de material para nivelar los hoyos, su conservación y la reparación de los desvíos provocados por las aguas pluviales y de compactación.

Comments are closed.