L’1 d’octubre comença un nou curs de l’Escola d’Idiomes de la Bisbal del Penedès

El proper 1 d’octubre començarà un nou curs de l’Escola municipal d’idiomes de la Bisbal del Penedès, impartit per l’empresa Punt de Partida. Els cursos tenen un preu de 34 euros mensuals que contemplen dues classes per setmana. Les inscripcions ja estan obertes i es poden dur a terme al web www.puntdepartida.cat, al correu electrònic reserves@puntdepartida.cat o bé trucant al telèfon 877 013 935.

L’Escola d’idiomes de la Bisbal del Penedès és fruit del conveni entre l’Ajuntament -a través de la Regidoria d’Ensenyament- i l’empresa especialitzada en l’ensenyament d’idiomes Punt de Partida. L’objectiu d’aquest conveni és potenciar l’aprenentatge de llengües estrangeres al municipi, apropant els idiomes a petits -des dels 3 anys- i a grans i donant-los l’opció de fer exàmens oficials, al mateix municipi, per assolir certificacions reconegudes en el Marc Comú Europeu (A1, A2, B1, B2 i C1).

Tant la contractació del professorat com la gestió de les classes van a càrrec de Punt de Partida. Cada grup pot tenir de 5 a 10 alumnes i les classes es formen tenint en compte tant els horaris triats pels alumnes com el nivell de coneixements previ de l’alumnat.

L’escola d’idiomes de la Bisbal del Penedès tirarà endavant el nou curs amb totes les mesures de prevenció de la Covid-19 que estableix la normativa i que s’aniran adaptant a les possibles modificacions que es facin públiques.


CASTELLANO | El próximo 1 de octubre empezará un nuevo curso de la Escuela municipal de idiomas de la Bisbal del Penedès, impartido por la empresa Punt de Partida. Los cursos tienen un precio de 34 euros mensuales que contemplan dos clases por semana. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden llevar a cabo en la web www.puntdepartida.cat, en el correo electrónico reserves@puntdepartida.cat o bien llamando al teléfono 877 013 935.

La Escuela de idiomas de la Bisbal del Penedès es fruto del convenio entre el Ayuntamiento -a través de la Concejalía de Educación- y la empresa especializada en la enseñanza de idiomas Punt de Partida. El objetivo de este convenio es potenciar el aprendizaje de lenguas extranjeras en el municipio, acercando los idiomas a pequeños -desde los 3 años- y a mayores y dándoles la opción de hacer exámenes oficiales, en el mismo municipio, para lograr certificaciones reconocidas en el Marco Común Europeo (A1, A2, B1, B2 y C1).

Tanto la contratación del profesorado como la gestión de las clases van a cargo de Punt de Partida. Cada grupo puede tener de 5 a 10 alumnos y las clases se forman teniendo en cuenta tanto los horarios elegidos por los alumnos como el nivel de conocimientos previo del alumnado.

La escuela de idiomas de la Bisbal del Penedès inicia un nuevo curso con todas las medidas de prevención de la Covid-19 que establece la normativa y que se irán adaptando a las posibles modificaciones que se hagan públicas.

Full de matrícula/hoja de matrícula: FULL DE MATRICULA CURS 2020-2021 LA BISBAL DEL PENEDES

ESCOLA IDIOMES 2020 CARTELL