El Punt Verd obrirà la tarda del dimecres a partir d’aquesta setmana

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès informa que, des d’aquesta setmana, l’horari del Punt Verd serà el següent:

-De dilluns a divendres de 9 a 13h

-Els dimecres de 17h a 20h

El Punt Verd continua obert en horari reduït per la situació generada per la Covid-19 però la Regidoria de Gestió de Residus ha incorporat una tarda d’obertura per tal que, aquelles persones que no poden adreçar-se al Punt Verd durant el matí, puguin anar-hi la tarda que està obert.

Recordem que l’accés al recinte està controlat pel personal del servei i que els usuaris han de seguir les següents mesures obligatòries:

-Respectar la distància de seguretat de 2 metres.

-Obligatorietat de l’ús de guants i mascareta.

-Portar les bosses de cada tipus de residu separades per poder-les dipositar al seu lloc, seguint les indicacions de l’operari/a.

-No es podrà tocar res que no sigui els residus que porteu al Punt Verd.

-Els vehicles hauran d’entrar d’un en un, és a dir, només podrà entrar un vehicle al recinte. Quan aquest hagi sortit, aleshores hi podrà accedir el següent.

Us recordem que, si no us podeu desplaçar al Punt Verd, el primer dilluns de cada mes es fa la recollida de trastos i voluminosos a domicili. Per optar a aquest servei cal que aviseu amb un mínim de 5 dies d’antelació a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, trucant al 977688438.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès informa de que, desde esta semana, el horario del Punt Verd será el siguiente:

-De lunes a viernes de 9 a 13h

-Los miércoles de 17h a 20h.

El Punt Verd continúa abierto en horario reducido por la situación generada por la Covid-19 pero la Concejalía de Gestión de Residuos ha incorporado una tarde de apertura por tal que, aquellas personas que no pueden dirigirse al Punt Verd durante la mañana, pueden ir la tarde que está abierto.

Recordamos que el acceso al recinto está controlado por el personal del servicio y que los usuarios deben seguir las siguientes medidas obligatorias:

-Respetar la distancia de seguridad de 2 metros.

-Obligatoriedad del uso de guantes y mascarilla.

-Llevar las bolsas de cada tipo de residuo separadas para poderlas depositar en su sitio, siguiendo las indicaciones del/la operario/a.

-No se podrá tocar nada que no sea los residuos que llevéis al Punt Verd.

-Los vehículos deberán entrar de uno en uno, es decir, solo podrá acceder un vehículo al recinto. Cuando este haya salido, entonces podrá entrar el siguiente.

Os recordamos que, si no os podéis desplazar al Punt Verd, el primer lunes de cada mes se hace la recogida de trastos y voluminosos a domicilio. Para optar a este servicio tenéis que avisar con un mínimo de 5 días de antelación al Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, llamando al 977688438.