La recollida de residus de fora dels contenidors la paguem entre tots

200611 CONTENIDOR ESPLAI DEIXALLES 1   200611 CONTENIDOR ESPLAI DEIXALLES 2
Aquestes fotografies són d’avui. Així és com estan els contenidors del carrer Pablo Ruiz Picasso de l’Esplai després que, aquesta setmana, s’hagi procedit a fer la neteja del voltant de les illes de contenidors, una neteja mensual que l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès es veu amb l’obligació de tenir contractada a causa de l’incivisme d’algunes persones. No han passat ni dos dies i algú ha decidit deixar allà una gran quantitat de voluminosos i deixalles.
 
L’Ajuntament haurà de contractar un servei extraordinari per poder procedir a fer la neteja d’aquesta illa de contenidors, una despesa que haurem d’assumir tots els bisbalencs a causa de l’incivisme d’alguna o algunes persones.
 
Us informem que s’ha procedit a la inspecció dels residus que s’han deixat al voltant dels contenidors a fi i efecte d’obtenir pistes sobre qui ha pogut deixar tots aquests mobles, matalassos i residus al voltant dels contenidors.
 
Des de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès demanem la vostra col·laboració ciutadana. Si heu vist o veieu conductes incíviques, truqueu al telèfon del Servei d’Informació i Inspecció municipal 678 59 59 59. Gràcies per la vostra col·laboració.
 


CASTELLANO | Estas fotografías son de hoy. Así es como están los contenedores de la calle Pablo Ruiz Picasso de l’Esplai después de que, esta semana, se haya procedido a hacer la limpieza alrededor de las islas de contenedores, una limpieza mensual que el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès se ve con la obligación de tener contratada a causa del incivismo de algunas personas. No han pasado ni dos días y alguien ha decidido dejar allí una gran cantidad de voluminosos y desechos.
 
El Ayuntamiento tendrá que contratar un servicio extraordinario para poder proceder a hacer la limpieza de esta isla de contenedores, un gasto que tendremos que asumir todos los bisbalenses a causa del incivismo de alguna o algunas personas.
 
Os informamos de que se ha procedido a la inspección de los residuos que se han dejado alrededor de los contenedores con el objetivo de obtener pistas sobre quién ha podido dejar todos estos muebles, colchones y residuos alrededor de los contendores.
 
Desde el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès pedimos vuestra colaboración ciudadana. Si habéis visto o veis conductas incívicas, llamad al teléfono del Servicio de Información e Inspección municipal 678 59 59 59. Gracias por vuestra colaboración.