La Regidoria de Medi Ambient està duent a terme treballs de desbrossament a tot el municipi

La Regidoria de Medi Ambient està duent a terme treballs de desbrossament a tot el municipi.
Paral·lelament, s’està duent a terme un estudi per avaluar les necessitats de desbrossament i neteja del municipi. Aquest estudi també inclou la realització de tasques de desbrossament en diverses zones del municipi i en diversos moments de l’any.

La Concejalía de Medio Ambiente está llevando a cabo trabajos de desbroce en todo el municipio.
Paralelamente, se está llevando a cabo un estudio para evaluar las necesidades de desbroce y limpieza del municipio. Este estudio también incluye la realización de trabajos de desbroce en distintas zonas del municipio y en distintos momentos del año.