L’Ajuntament de Bisbal del Penedès ajorna els actes de Sant Jordi i engega un concurs de fotografies i vídeos relacionats amb Sant Jordi a les xarxes socials

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ajornarà els actes previstos per Sant Jordi amb l’objectiu de celebrar-los més endavant. Segons ha explicat la Regidora de Cultura, Judith Vidal, “el concurs literari ja està convocat i volem mantenir-lo, encara que l’acte s’hagi de fer en una altra data. Ens passa el mateix amb el llibre de Sant Jordi: cada any editem un llibre de temàtica bisbalenca i no volem que la situació actual faci que els bisbalencs es quedin sense una nova obra que tracti sobre el nostre municipi. Per tot plegat, hem decidit tirar endavant els actes amb data per determinar tot i que, molt probablement, aprofitarem la data que es proposi des de la Cambra del Llibre de Catalunya per celebrar una festa alternativa a la de Sant Jordi abans de l’estiu”.

Com que el Concurs Literari de Sant Jordi ja havia obert el termini de participació, la regidora de Cultura ha explicat que “com en l’actualitat estan suspesos els terminis, els interessats a participar en el concurs poden anar presentant les seves obres mitjançant el registre electrònic”. Des de la Regidoria de Cultura s’ha explicat que, ”en estar suspès el termini, és com si s’ampliés el temps que tenen els participants de presentar les seves obres telemàticament, a través del registre d’entrada electrònic, mentre l’Ajuntament estigui tancat al públic presencial. Des de l’Ajuntament avisarem del tancament del termini a través dels nostres mitjans habituals de comunicació amb la ciutadania, és a dir, el web, l’eBando i les xarxes socials”. La regidora anima “tothom, siguin o no de la Bisbal, a participar en el concurs literari amb les seves obres de poesia i prosa, siguin de temàtica lliure o centrades en alguna temàtica local. Segur que molta gent pot aprofitar aquests dies de confinament per escriure”.

CONCURS SANT JORDI CONFINAT

SANT JORDI CONFINAT 2020

Tenint en compte la situació actual de confinament de la població, des de la Regidoria de Cultura s’ha optat per celebrar un Sant Jordi “diferent” a través de les xarxes. La iniciativa consisteix en animar la població a inundar les xarxes amb fotografies i vídeos els dies previs a la diada de Sant Jordi i premiar les tres propostes que siguin considerades “les més originals”. Les publicacions dels i les participants es podran compartir a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram i, en tots els casos, hauran de ser públiques i accessibles a tothom i hauran de transmetre o explicar el significat de la festivitat de Sant Jordi per als participants. A més, serà necessari que les publicacions incloguin les etiquetes #SantJordiConfinat i #SantJordiBisbalPenedès. El jurat valorarà qualsevol referència a Sant Jordi, ja sigui a la llegenda, els llibres, la rosa o la Diada, entre altres. També valorarà l’originalitat i la forma de representació, ja sigui a través de joguines, il·lustracions, teatralitzacions o qualsevol altre format. En el cas dels vídeos, hauran de tenir una durada màxima de 30 segons. El jurat triarà, entre totes les propostes que compleixin els requisits, les que consideri més originals, que optaran a guanyar un dels tres premis: una tauleta, un altaveu sense fils amb bluetooth o una càmera Canon d’impressió instantània.

Les persones que vulguin participar en la iniciativa ho podran fer fins al dilluns 21 d’abril de 2020. El 23 d’abril de 2020, Diada de Sant Jordi, s’anunciaran les tres propostes guanyadores a través de les xarxes socials de l’Ajuntament. Els premis seran entregats un cop es puguin tornar a celebrar actes i reunions de persones, passada la situació d’alarma i confinament de la població.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès aplazará los actos previstos por Sant Jordi con el objetivo de celebrarlos más adelante. Según ha explicado la Concejala de Cultura, Judith Vidal, “el concurso literario ya está convocado y queremos mantenerlo, aunque el acto se tenga que hacer en otra fecha. Nos pasa lo mismo con el libro de Sant Jordi: cada año editamos un libro de algún tema bisbalense y no queremos que la situación actual haga que los bisbalenses se queden sin una nueva obra que trate sobre nuestro municipio. Por todo esto, hemos decidido sacar adelante los actos con fecha a determinar aunque, muy probablemente, aprovecharemos la fecha que se proponga desde la Cámara del Libro de Catalunya para celebrar una fiesta alternativa a la de Sant Jordi antes del verano”.

Como el Concurso Literario de Sant Jordi ya había abierto el plazo de participación, la concejala de Cultura ha explicado que “dado que en la actualidad están suspendidos los plazos, los interesados en participar en el concurso pueden ir presentando sus obras mediante el registro electrónico”. Desde la Concejalía de Cultura se ha explicado que, “al estar suspendido el plazo, es como si se ampliase el tiempo que tienen los participantes de presentar las obras telemáticamente, a través del registro de entrada electrónico, mientras el Ayuntamiento esté cerrado al público presencial. Desde el Ayuntamiento avisaremos del cierre del plazo a través de nuestros medios habituales de comunicación con la ciudadanía, es decir, en la web, eBando y las redes sociales”. La concejala anima “a todo el mundo, sean o no de la Bisbal, a participar en el concurso literario con sus obras de poesía y prosa, sean de temática libre o centradas en algún tema local. Seguro que mucha gente puede aprovechar estos días de confinamiento para escribir”.

CONCURSO “SANT JORDI CONFINAT”

SANT JORDI CONFINAT 2020

Teniendo en cuenta la situación actual de confinamiento de la población, des de la Concejalía de Cultura se ha optado por celebrar un Sant Jordi “distinto” a través de las redes sociales. La iniciativa consiste en animar a la población a inundar las redes con fotografías y vídeos los días previos a la diada de Sant Jordi y premiar las tres propuestas que sean consideradas “las más originales”. Las publicaciones de los y las participantes se podrán compartir en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y, en todos los casos, deberán ser públicas y accesibles a todo el mundo y deberán transmitir o explicar el significado de la festividad de Sant Jordi para los participantes. Además, será necesario que las publicaciones incluyan las etiquetas #SantJordiConfinat y #SantJordiBisbalPenedès. El jurado valorará cualquier referencia a Sant Jordi, ya sea a la leyenda, a los libros, a la rosa o a la Diada, entre otras. También valorará la originalidad y la forma de representación, ya sea a través de juguetes, ilustraciones, teatralizaciones o cualquier otro formato. En el caso de los vídeos, deberán tener una duración máxima de 30 segundos. El jurado escogerá, entre todas las propuestas que cumplan los requisitos, las que considere más originales, que optarán a ganar uno de los tres premios: una tablet, un altavoz inalámbrico con bluetooth o una cámara Canon de impresión instantánea.

Las personas que quieran participar en la iniciativa lo podrán hacer hasta el lunes 21 de abril de 2020. El 23 de abril de 2020, Diada de Sant Jordi, se anunciarán las tres propuestas ganadoras a través de las redes sociales del Ayuntamiento. Los premios serán entregados una vez se puedan volver a celebrar actos y reuniones de personas, pasada la situación de alarma y confinamiento de la población.