Agraïment al personal del Servei d’atenció a l’usuari i dels serveis informàtics

En aquests dies que hem de quedar-nos a casa, és bàsica l’atenció telefònica, l’atenció per correu electrònic i la distribució de consultes i tasques que arriben a la resta de personal i equip de govern.
Servidors públics al peu del canó. Gràcies per la vostra feina i professionalitat!


En estos días en los que nos tenemos que quedar en casa, es básica la atención telefónica, la atención por correo electrónico y l a distribución de consultas y tareas que llegan al resto de personal y al equipo de gobierno.
Servidores públicos al pie del cañón. ¡Gracias por vuestro trabajo y profesionalidad!

Kta Marc