Mesures de suport per a les empreses, els autònoms i els treballadors

La Generalitat ha activat la “Finestra Única Empresarial” per oferir atenció digital a les empreses, els autònoms i els professionals sobre les mesures que s’han adoptat en el marc de l’estat d’alarma provocat pel COVID-19.

Tota la informació sobre la Finestra Única Empresarial, la podeu trobar aquí.

Les mesures aprovades pel govern de la Generalitat de Catalunya, aquí

Les mesures aprovades pel govern d’Espanya aquí

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha publicat diverses infografies adreçades als treballadors per compte d’altri, empreses i professionals autònoms:

Tramit_Demanda_Contingencia_25_03_2020

Infografia_Empreses_23_03

Infografia-Autonoms_20_03_2020

 

Us recordem que el SOM Bisbal està treballant per introduir les noves ofertes laborals que estan sorgint de les necessitats creades arran de la situació que s’està vivint pel covid-19. Es tracta de feines en els sectors que treballen per abastir les necessitats actuals de la població i que treballen complint les mesures per evitar contagis que han establert les autoritats sanitàries. Podeu accedir al Servei d’Ocupació Municipal a través de l’enllaç: https://bisbalpenedes.com/web/som-online/


CASTELLANO | La Generalitat ha activado la “Ventana Única Empresarial” para ofrecer atención digital a las empresas, los autónomos y los profesionales sobre las medidas que se han adoptado en el marco del estado de alarma provocado por el COVID-19.

Toda la información sobre la Ventana única Empresarial, la podéis encontrar aquí

Las medidas aprobadas por el gobierno de la Generalitat de Catalunya, aquí

Las medidas aprobadas por el gobierno de España, aquí

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha publicado varias infografías dirigidas a los trabajadores por cuenta ajena, los profesionales autónomos y las empresas: 

Tramit_Demanda_Contingencia_25_03_2020

Infografia-Autonoms_20_03_2020Infografia_Empreses_23_03

 

Os recordamos que el SOM Bisbal está trabajando para introducir las nuevas ofertas laborales que están surgiendo de las necesidades creadas a raíz de la situación que se está viviendo por el covid-19. Se trata de trabajos en los sectores que trabajan para abastecer las necesidades actuales de la población y que trabajan cumpliendo las medidas para evitar contagios que han establecido las autoridades sanitarias. Podéis acceder al Servei d’Ocupació Municipal a través del enlace: https://bisbalpenedes.com/web/som-online/