SOM Bisbal

El SOM Bisbal està treballant per introduir les noves ofertes laborals que estan sorgint de les necessitats creades arran de la situació que s’està vivint pel covid-19

El SOM Bisbal està treballant per introduir les noves ofertes laborals que estan sorgint de les necessitats creades arran de la situació que s’està vivint pel covid-19. Es tracta de feines en els sectors que treballen per abastir les necessitats actuals de la població i que treballen complint les mesures per evitar contagis que han establert les autoritats sanitàries. Podeu accedir al Servei d’Ocupació Municipal a través de l’enllaç: https://bisbalpenedes.com/web/som-online/


CASTELLANO | El SOM Bisbal está trabajando para introducir las nuevas ofertas laborales que están surgiendo de las necesidades creadas a raíz de la situación que se está viviendo por el covid-19. Se trata de trabajos en los sectores que trabajan para abastecer las necesidades actuales de la población y que trabajan cumpliendo las medidas para evitar contagios que han establecido las autoridades sanitarias. Podéis acceder al Servei d’Ocupació Municipal a través del enlace: https://bisbalpenedes.com/web/som-online/