S’ha convocat un Ple extraordinari per al dimarts 25 de febrer a les 19h

S’ha convocat un Ple extraordinari per al dimarts 25 de febrer a les 19h amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1.-Desestimar les al·legacions presentades a l’inici de la revisió d’ofici per declarar la nul·litat de ple dret del conveni entre l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i l’entitat Club Segle XX sobre un bé de domini públic, sol·licitar dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya i suspendre el termini màxim legal per resoldre el procediment fins que la Comissió dictamini.


CASTELLANO | Se ha convocado un Pleno extraordinario para el martes 25 de febrero a las 19h con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1.-Desestimar las alegaciones presentadas al inicio de la revisión de oficio para declarar la nulidad de pleno derecho del convenio entre el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y la entidad Club Segle XX sobre un bien de dominio público, solicitar dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Catalunya y suspender el plazo máximo legal para resolver el procedimiento hasta que la Comisión dictamine.

Comments are closed.