La Junta de Govern local ha aprovat el darrer pagament de la subvenció de transport escolar del curs 2018/2019

La Junta de Govern local, a petició de la Regidoria d’Ensenyament, ha aprovat el pagament de les subvencions de transport escolar corresponents a l’últim trimestre del curs 2018/2019. El total aprovat és de 1.296€ i es repartirà, d’acord amb les bases de la subvenció, entre les 13 famílies beneficiàries.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local, a petición de la Concejalía de Educación, ha aprobado el pago de las subvenciones de transporte escolar correspondientes al último trimestre del curso 2018/2019. El total aprobado es de 1.296€ y se repartirá, de acuerdo con las bases de la subvención, entre las 13 familias beneficiarias.

Comments are closed.