L’escriptor bisbalenc Julio L. Calderón viatjarà a Miami aquest novembre per donar a conèixer la seva obra literària

65662573_330219087926033_8903677868458901504_n

L’escriptor bisbalenc Julio L. Calderón viatjarà a Miami, aquest novembre, per donar-se a conèixer com a escriptor. Allà, segons ha explicat, establirà contactes amb persones del món de la literatura i d’altres arts amb l’objectiu de fer un segon viatge per negociar amb editorials i definir un pla d’actuació per publicar les seves obres als Estats Units.

Calderón afirma que no s’esperava que tot plegat anés tan de pressa: “recentment les meves obres han estat editades per una editorial amb seu a Colòmbia i Venezuela i distribuïdes per l’Amèrica del Sud i ara el següent pas serà aquest viatge, com a escriptor, a Miami”. El bisbalenc confessa que “no m’esperava això en absolut. Aquest serà un pas molt important per a mi i penso que també pot beneficiar el municipi, ja que portaré el nom de la Bisbal del Penedès i de Catalunya allà on vagi”.

Julio L. Calderón ha presentat a la Bisbal del Penedès els seus llibres “Cazador de almas” i “Navegando entre universos de colores”. En l’actualitat està acabant la seva novel·la “Soñando despierto” i, segons explica, té l’objectiu de publicar-la a la primavera o a principis d’estiu de 2020. Calderón ha avançat que, “es tracta d’una novel·la de ficció, com les anteriors, o hi abunda la teologia. És un llibre que parla de la història del món incloent els darrers descobriments en camps com la teologia, la història, l’arqueologia, textos en llengües antigues… és a dir, dades que parlen del lloc d’on venim. Però no és un llibre d’història, és un llibre on la meva fantasia i imaginació juguen un paper important en una narració que conté molts elements que tots coneixem. Crec que una de les coses que més sorprendrà és la multitud de formes en què es podrà llegir el llibre, ja que es podrà variar l’ordre cronològic de lectura dels capítols sense que el contingut se’n vegi afectat”.


CASTELLANO | El escritor bisbalenc Julio L. Calderón viajará a Miami, este noviembre, para darse a conocer como escritor. Allí, según ha explicado, establecerá contactos con personas del mundo de la literatura y de otras artes con el objetivo de hacer un segundo viaje para negociar con editoriales y definir un plan de actuación para publicar sus obras en los Estados Unidos.

Calderón afirma que no se esperaba que todo fuese tan de prisa: “recientemente mis obras han sido editadas por una editorial con sede en Colombia y Venezuela y distribuidas por América del Sur y ahora el siguiente paso será este viaje, como escritor, a Miami”. Calderón confiesa que “no me esperaba esto en absoluto. Este será un paso muy importante para mí y pienso que también puede beneficiar al municipio, ya que llevaré el nombre de la Bisbal del Penedès y de Catalunya allí donde vaya”.

Julio L. Calderón ha presentado en la Bisbal del Penedès sus libros “Cazador de almas” y “Navegando entre universos de colores”. En la actualidad está terminando su novela “Soñando despierto” y, según explica, tiene el objetivo de publicarla en primavera o a principios de verano del 2020. Calderón ha avanzado que, “se trata de una novela de ficción, como las anteriores, donde abunda la teología. Es un libro que habla de la historia del mundo incluyendo los últimos descubrimientos en campos como la teología, la historia, la arqueología, textos en lenguas antiguas… Es decir, datos que hablan del lugar del que venimos. Perno no es un libro de historia, es un libro donde mi fantasía e imaginación juegan un papel muy importante en una narración que contiene muchos elementos que todos conocemos. Creo que una de las cosas que más sorprenderá es la multitud de formas en las que se podrá leer el libro, ya que se podrá variar el orden cronológico de lectura de los capítulos sin que el contenido se vea afectado”.