La Junta de Govern local ha aprovat les obres d’arranjament del ferm del carrer Gaià

La Junta de Govern local ha aprovat el contracte menor per realitzar les obres d’arranjament de la calçada del carrer Gaià de Can Gordei. Es tracta d’una intervenció que es tira endavant després que, durant les reunions del Pressupost Participatiu 2018, els veïns decidissin arranjar la calçada dels carrers on les arrels dels arbres havien provocat desperfectes. A finals del 2018 es van fer els primers arranjaments i va quedar una part de la partida del Pressupost Participatiu de Can Gordei pendent d’aplicar per continuar arreglant aquests aixecaments produïts per les arrels.

Aquesta setmana s’ha aprovat la realització de les obres al carrer Gaià de Can Gordei amb un cost de 7.795,79€ (IVA inclòs). Està previst que les obres comencin la setmana vinent.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local ha aprobado el contrato menor para realizar las obras para arreglar la calzada de la calle Gaià de Can Gordei. Se trata de una intervención que se lleva a cabo después de que, durante las reuniones del Presupuesto Participativo 2018, los vecinos decidiesen arreglar la calzada de las calles donde las raíces de los árboles habían provocado desperfectos. A finales del 2018 se hicieron los primeros arreglos y quedó una parte de la partida del Presupuesto Participativo de Can Gordei pendiente de aplicar para continuar arreglando estos levantamientos producidos por las raíces.

Esta semana se ha aprobado la realización de las obras en la calle Gaià de Can Gordei con un coste de 7.795,79€ (IVA incluido). Está previsto que las obras empiecen la semana que viene.