Han començat les obres de renovació de la xarxa de distribució d’aigua potable al Papagai

INICI OBRES ARRANJAMENT AIGUA PAPAGAI

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès informa que han començat les obres de renovació de la xarxa de distribució d’aigua potable dels carrers Alosa i Cadernera del Papagai.

En aquesta intervenció se substituirà l’actual tub per canonada de polietilè de 90 mm de diàmetre i també es canviaran les escomeses domiciliàries.

El passat 3 de gener de 2019 es van adjudicar les obres de renovació de la xarxa d’aigua dels carrers Alosa i Cadernera per 45.044,36€ (IVA inclòs) a l’empresa FCC Aqualia SA.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès informa que han empezado las obras de renovación de la red de distribución de agua potable de las calles Alosa y Cadernera del Papagai.

En esta intervención se sustituirá el actual tubo por tubería de polietileno de 90mm de diámetro y también se cambiarán las cometidas domiciliarias.

El pasado 3 de enero del 2019 se adjudicaron las obras de renovación de la red de agua de las calles Alosa y Cadernera por 45.044,36€ (IVA incluido) a la empresa FCC Aqualia SA.