Aquest dijous 18 d’abril a les 11h tindrà lloc un Ple Extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal

Aquest dijous 18 d’abril, a les 11h, tindrà lloc un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès amb el següent ordre del dia:

1.Aprovació de la Relació de Llocs de Treball.

2.Negociació Col·lectiva. Adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics.

3.Planificació i Ordenació de Personal. Horaris personal.

4.Planificació i Ordenació de Personal. Calendari laboral 2019.

5.Planificació Pressupostària. Pla econòmic – financer.

6.Aprovació distribució del superàvit 2018.


CASTELLANO | Este jueves 18 de abril, a las 11h, tendrá lugar un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès con el siguiente orden del día:

1.Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo.

2.Negociación colectiva. Adhesión al acuerdo común de condiciones para los empleados públicos.

3.Planificación y Ordenación de Personal. Horarios personal.

4.Planificación y Ordenación de Personal. Calendario laboral 2019.

5.Planificación Presupuestaria. Plan económico – financiero.

6.Aprobación de la distribución del superávit 2018.