Comença la campanya informativa de la implantació de la recollida matèria orgànica als barris de fora del nucli

Material materia organica campanya

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha iniciat una campanya informativa i de conscienciació, als barris del Priorat, la Miralba, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta, l’Ortigós i el Papagai, per informar sobre la nova implantació del servei de recollida de matèria orgànica. A partir d’avui dijous 4 d’abril, una educadora ambiental s’encarregarà de passar pels domicilis per informar sobre el servei de recollida de matèria orgànica i fer entrega del cubell i el paquet de bosses compostables. Paral·lelament, es començaran a col·locar els contenidors de fracció orgànica a les illes de contenidors.

La Patrícia, l’educadora ambiental que realitzarà la campanya informativa, amb la Regidora de Medi Ambient, Leo Uceda
La Patrícia, l’educadora ambiental que realitzarà la campanya informativa, amb la Regidora de Medi Ambient, Leo Uceda

La Regidoria de Medi Ambient vol millorar la recollida de matèria orgànica al municipi i, per aquest motiu, treballa per implantar la recollida de matèria orgànica als barris del Priorat de la Bisbal, la Miralba, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta, l’Ortigós i el Papagai (no s’inclouen el nucli i la Pineda de Santa Cristina perquè, al nucli ja es recull la matèria orgànica de forma separada i, a la Pineda de Santa Cristina, el servei de recollida d’escombraries el gestiona l’Ajuntament de Rodonyà). En les properes setmanes es col·locaran 50 contenidors de fracció orgànica (FORM-Fracció Orgànica de Residus Municipals) de 240l i es repartiran 1.900 cubells de FORM de 10l i 1.900 paquets de 30 bosses compostables de 10l.

La campanya informativa es durà a terme a tots els barris on estigui prevista la implantació del sistema de recollida de matèria orgànica. Cada setmana es treballarà un barri diferent i, a partir de la setmana vinent, hi haurà un punt d’atenció i informació, cada dissabte, al barri que s’hagi fet campanya informativa durant aquella setmana (sempre que el barri compti amb un local social). Avui  la informadora ha començat a informar els veïns del Priorat de la Bisbal però, aquest dissabte, encara no hi haurà punt d’atenció al local social.


Material materia organica campanya

CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha iniciado una campaña informativa y de concienciación, en los barrios del Priorat, la Miralba, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta, l’Ortigós y el Papagai, para informar sobre la nueva implantación del servicio de recogida de materia orgánica. A partir de hoy jueves 4 de abril, una educadora ambiental se encaragará de pasar por los domicilios para informar sobre el servicio de recogida de materia orgánica y hacer entrega del cubo y el paquete de bolsas compostables. Paralelamente, se empezarán a colocar los contenedores de fracción orgánica en las islas de contenedores.

Patrícia, la educadora ambiental que realizará la campaña informativa, con la regidora de Medio Ambiente, Leo Uceda
Patrícia, la educadora ambiental que realizará la campaña informativa, con la regidora de Medio Ambiente, Leo Uceda

La Concejalía de Medio Ambiente quiere mejorar la recogida de materia orgánica en el municipio y, por este motivo, trabaja para implantar la recogida de materia orgánica en los barrios del Priorat de la Bisbal, la Miralba, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta, l’Ortigós y el Papagai (no se incluyen el núcleo y la Pineda de Santa Cristina porqué, en el núcleo ya se recoje la materia orgánica de forma separada y, en la Pineda de Santa Cristina, el servicio de recogida de basuras lo gestiona el Ayuntamiento de Rodonyà). En las próximas semanas se colocarán 50 contenedores de fracción orgánica (FORM-Fracción Orgánica de Residuos Municipales) de 240l y se repartirán 1.900 cubos de FORM de 10l y 1.900 paquetes de 30 bolsas compostables de 10l.

La campaña informativa se llevará a cabo en todos los barrios donde esté prevista la implantación del sistema de recogida de materia orgánica. Cada semana se trabajará un barrio diferente y, a partir de la semana que viene, habrá un punto de atención e información, cada sábado, en el barrio en el que se haya hecho campaña informativa durante aquella semana (siempre que el barrio cuente con un local social). Hoy la informadora ha empezado a informar a los vecinos del Priorat de la Bisbal pero, este sábado, todavía no habrá punto de atención en el local social.