L’Ajuntament de la Bisbal ha celebrat l’acte de reconeixement a les entitats i associacions

ACTE RECONEIXEMENT ENTITATS 2019-2_opt

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha celebrat, un any més, l’acte de reconeixement a les entitats i associacions del municipi. Segons la regidora de Cultura, Judith Vidal, “l’objectiu de l’acte és reconèixer i agrair la feina que fan, durant tot l‘any, la trentena d’entitats i associacions que tenim al municipi i, alhora, crear un espai que reuneixi els diferents col·lectius que tenim a la vila amb l’objectiu que puguin parlar entre ells i generar sinergies, posar idees en comú o establir col·laboracions”.

L’alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferré, ha explicat que “és interessant fer aquest tipus d’acte perquè, d’una banda, apropem l’administració al món associatiu i, de l’altra, donem valor la tasca que fan aquells que treballen pel municipi i, a més, porten el nom de la Bisbal allà on van”. Ferré ha afegit que “el teixit associatiu manté el poble viu amb nombroses activitats, projectes i iniciatives i, això, és un gran actiu per al nostre municipi”.

L’acte d’enguany s’ha celebrat a Mas Llagostera el diumenge 31 de març i ha consistit en un esmorzar a peu dret que ha comptat amb la participació de més d’una trentena de persones que formen part activa de les entitats i associacions del municipi.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha celebrado, un año más, el acto de reconocimiento a las entidades y asociaciones del municipio. Según la regidora de Cultura, Judith Vidal, “el objetivo del acto es reconocer y agradecer el trabajo que hacen, durante todo el año, la treintena de entidades y asociaciones que tenemos en el municipio y, a la vez, crear un espacio que reúna los diferentes colectivos que tenemos en el municipio con el objetivo de que puedan hablar entre ellos y generar sinergias, poner ideas en común o establecer colaboraciones”.

La alcaldesa de la Bisbal, Agnès Ferré, ha explicado que “es interesante hacer este tipo de acto porqué, por un lado, acercamos la administración al mundo asociativo y, por otro lado, damos valor a la labor que hacen aquellos que trabajan por el municipio y, además, llevan el nombre de la Bisbal allí donde van”. Ferré ha añadido que “El tejido asociativo mantiene el pueblo vivo con numerosas actividades, proyectos e iniciativas y, esto, es un gran activo para nuestro municipio”.

El acto de este año se ha celebrado en Mas Llagostera el domingo 31 de marzo y ha consistido en un almuerzo a pie derecho que ha contado con la participación de más de una treintena de personas que forman parte activa de las entidades y asociaciones del municipio.