La Regidoria d’Ensenyament redueix el preu del servei de menjador de la Llar d’infants

LLAR D'INFANTS 2

La Regidoria d’Ensenyament informa que, a partir d’aquest gener, el preu del servei de menjador de la Llar d’infants es redueix fins a 6,20€ (preu únic) i que, aquest servei, serà cobrat directament per l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

Fins al mes de desembre de 2018, el menjar i el monitoratge estaven contractats a l’empresa 7 i tria (la mateixa empresa que gestiona el servei de cuina i menjador a l’Escola Ull de Vent). A partir d’aquest gener, l’empresa 7 i tria només portarà el menjar i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès es farà càrrec del servei de monitoratge per, d’aquesta manera, poder reduir l’import del rebut en 4,14€.

La Regidora d’Ensenyament, Leo Uceda, ha explicat que “el cost del menjador l’assumien directament les famílies, que havien traslladat a la Regidoria d’Ensenyament, en nombroses ocasions, el seu desacord amb el preu. Per aquest motiu, quan vaig assumir el càrrec de regidora d’Ensenyament, el passat mes d’agost, vaig començar a estudiar les fórmules a les quals podríem optar amb la finalitat de reduir el cost per a les famílies fins que, finalment, hem trobat la manera de fer-ho”.


CASTELLANO | La Regidoria d’Ensenyament informa que a partir de este enero, el precio del servicio de comedor de la Llar d’infants se reduce hasta 6,20€ (precio único) y que, este servicio, será cobrado directamente por el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.

Hasta el mes de diciembre del 2018, el comedor y el monitoraje estaban contratados con la empresa 7 i tria (la misma empresa que gestiona el servicio de cocina y comedor en la Escola Ull de Vent). A partir de este enero, la empresa 7 i tria solo llevará la comida y el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès se hará cargo del servicio de monitoraje para, de esta manera, poder reducir el importe del recibo en 4,14€.

La Regidora de Ensenyament, Leo Uceda, ha explicado que “el coste del comedor lo asumían directamente las familias que habían trasladado a la Regidoria de Ensenyament, en numerosas ocasiones, su desacuerdo con el precio. Por este motivo, cuando asumí el cargo de regidora de Ensenyament, el pasado mes de agosto, empecé a estudiar las fórmulas a las cuales podíamos optar con la finalidad de reducir el coste para las familias hasta que, finalmente, hemos encontrado la forma de hacerlo”.