Les Regidories d’Urbanisme i Medi Ambient han fet diverses actuacions al barri de la Riba

Les Regidories d’Urbanisme i Medi Ambient han fet diverses actuacions a la Riba a petició dels veïns del barri.

S’han instal·lat pivots al passeig Lluís Companys amb carrer General Romagosa perquè hi havia vehicles que feien el tomb a massa velocitat, arribant a pujar a la vorera en alguns casos. Amb aquesta actuació s’evita que els cotxes puguin pujar a la vorera i, per tant, també s’aconsegueix una reducció de la velocitat per part dels vehicles.

9eb2a309-523b-46f7-9ba4-88e44c6c8378

S’ha col·locat una barana al carrer Santa Cristina en una zona en la qual hi havia molt de desnivell. Amb aquesta actuació es millora la seguretat dels vianants.

barana la riba

S’ha pintat de groc la vorera de la cantonada entre el carrer Santa Cristina i el carrer Lleida per evitar que els vehicles estacionin en aquest punt i millorar així la visibilitat dels conductors.

pintura vorera la riba


CASTELLANO | Las Concejalias de Urbanismo y Medio Ambiente han hecho varias actuaciones de mejora en la Riba a petición de los vecinos del barrio.

Se han instalado pivotes en el paseo Lluís Companys con calle General Romagosa porqué había vehículos que daban la vuelta a demasiada velocidad, llegando a subir a la acera en algunos casos. Con esta actuación se evita que los coches puedan subir en la acera y, por lo tanto, también se consigue una reducción de la velocidad por parte de los vehículos.

pivots la riba

Se ha colocado una baranda en la calle Santa Cristina en una zona en la que había mucho desnivel. Con esta actuación se mejora la seguridad de los peatones.

barana la riba

Se ha pintado de amarillo la acera de la esquina entre la calle Santa Cristina y la calle Lleida para evitar que los vehículos estacionen en este punto y mejorar así la visibilidad de los conductores.

pintura vorera la riba