S’aprova la licitació de diversos serveis del Racó de la Gent Gran

RACO GENT GRAN 3

La Junta de Govern Local del dilluns 10 de desembre de 2018 ha aprovat la licitació per dos anys (2019 i 2020) per un import de 45.436,20 euros anuals (IVA inclòs) dels següents serveis del Racó de la Gent Gran:

-Dinamització del Racó de la Gent Gran de dilluns a divendres (4 hores per tarda). Es tracta d’un servei que s’ofereix gratuïtament als majors de 65 anys.

-Dinamització del Parc de Salut (3 hores a la setmana). Per gaudir d’aquest servei, els usuaris paguen 30€ de forma trimestral.

-Benestar emocional (2 hores a la setmana). Per participar en aquests tallers, els usuaris abonen la quantitat de 15€ per trimestre.

El Racó de la Gent Gran és un espai, ubicat a la plaça de l’Era de Batre, que està dedicat als majors de 65 anys del municipi. Aquest equipament va començar a prestar servei el passat mes de setembre i, aleshores, es va fer un contracte menor per poder oferir els serveis a les tardes mentre s’hi traslladaven els serveis que, fins aquell moment, s’havien fet al Centre Municipal de Cultura, com ara els tallers de Benestar Emocional.

 

CASTELLANO | La Junta de Gobierno Local del lunes 10 de diciembre del 2018 ha aprobado la licitación para dos años (2019 y 2020) por un importe de 45.436,20 euros anuales (IVA incluido) de los siguientes servicios del Racó de la Gent Gran:

-Dinamización del Racó de la Gent Gran de lunes a viernes (4 horas por la tarde). Se trata de un servicio que se ofrece gratuitamente a los mayores de 65 años.

-Dinamización del Parc de la Salut (3 horas a la semana). Para disfrutar de este servicio, los usuarios pagan 30€ de forma trimestral.

-Bienestar emocional (2 horas a la semana). Para participar en estos talleres, los usuarios abonan la cantidad de 15€ por trimestre.

El Racó de la Gent Gran es un espacio, ubicado en la plaça de l’Era de Batre, que está dedicado a los mayores de 65 años del municipio. Este equipamiento empezó a prestar servicio el pasado mes de septiembre y, entonces, se hizo un contrato menor para poder ofrecer los servicios por las tardes mientras se trasladaban allí los servicios que, hasta este momento, se habían hecho en el Centre Municipal de Cultura, como por ejemplo los talleres de Bienestar Emocional.