L’alcaldessa ha assistit a la presentació de “El mapa municipal de Catalunya” aquest dijous 13 de desembre

mapa catalunya presentacio

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha assistit aquest dijous al matí a la presentació de “El mapa municipal de Catalunya. Una eina de país”, un document en el qual s’està treballant des de la Direcció General d’Administració Local i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Es tracta d’una base de dades 2D d’escala 1:5 000 dels traçats de les línies i fites corresponents als límits municipals oficials del territori i que conforma l’arxiu general de dades i metadades del conjunt de termes municipals de Catalunya. El propòsit del mapa és l’acompliment del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya que també donarà resposta a altres usos: efectuar anàlisi espacial; representació en visors geogràfics, descarregar dades, consultar informació i generar informes. En aquest sentit, com que les dades referides a la validesa legal dels objectes són consistents i correctes, serà una eina que donarà garanties jurídiques als tècnics que n’extreguin informació.

La presentació de la jornada ha anat a càrrec de Miquel Àngel Escobar, secretari d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran, i Jaume Massó, director de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Durant la presentació han tingut lloc les següents ponències:

-“Què és el mapa municipal de Catalunya” a càrrec de la subdirectora general d’Assistència Jurídica i Règim Local, Àngels Canals.

-“Delimitació municipal. Segles XX i XXI” a càrrec de Jaume Massó

-“Els nous instruments per a la fixació de la línia de terme” a càrrec de Francesc Carbó, cap de l’Àrea de cartografia de l’institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

-“Una eina viva” a càrrec de Jaume Surroca, tècnic de la Direcció General d’Administració Local.

La cloenda ha anat a càrrec de Rosa Vestit, directora general d’Administració Local.


CASTELLANO | La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha asistido este jueves por la mañana a la presentación de “El mapa municipal de Catalunya. Una herramienta de país”, un documento en el cual se está trabajando desde la Direcció General d’Administració Local y el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Se trata de una base de datos 2D de escala 1:5 000 de los trazados de las líneas y los hitos correspondientes a los límites municipales oficiales del territorio y que conforma el archivo general de datos y metadatos del conjunto de términos municipales de Catalunya. El propósito del mapa es el cumplimiento del Decreto 244/2007, del 6 de noviembre, por el cual se regula la constitución y la demarcación territorial de los municipios, las entidades municipales descentralizadas y de las mancomunidades de Catalunya que también dará respuesta a otros usos: efectuar análisis espacial; representación en visores geográficos, descargar datos, consultar información y generar informes. En este sentido, como que los datos referidos a la validez legal de los objetos son consistentes y correctos, será una herramienta que dará garantías jurídicas a los técnicos que extraigan información del mapa.

La presentación de la jornada ha ido a cargo de Miquel Àngel Escobar, secretario de Administraciones Locales y de Relaciones con el Aran, y Jaume Massó, director del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Durante la presentación han tenido lugar las siguientes ponencias:

-“Qué es el  mapa municipal de Catalunya” a cargo de la subdirectora general de Asistencia Jurídica y Régimen Local, Ángels Canals. 

-“Delimitación municipal. Siglos XX y XXI” a cargo de Jaume Massó

-“Los nuevos instrumentos para la fijación de la línea del término” a cargo de Francesc Carbó, jefe del Área de cartografía del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

-“Una herramienta viva” a cargo de Jaume Surroca, técnico de la Dirección General de Administración Local. 

La clausura ha ido a cargo de Rosa Vestit, directora general de Administración Local.