L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès cada vegada més adaptat a l’era digital

tcat administracio electronica targeta

Cada vegada més, la ciutadania i les entitats estan optant per la via telemàtica per accedir a l’administració. De fet, les empreses estan obligades a comunicar-se de forma electrònica amb l’ens local i, a poc a poc, s’està treballant en el repte d’adaptar l’administració local al món electrònic, ja que tot sembla apuntar que, amb els anys, aquesta serà la via d’accés a la informació prioritària. Tant la informació com les notificacions digitals, garanteixen el dret a la informació i, alhora, suposen un important estalvi de paper i de personal així com faciliten l’accés a la informació municipal des de qualsevol lloc del món.

Per tot plegat, des de l’Ajuntament considerem que l’administració ha de donar exemple quant al respecte pel medi ambient i l’adaptació a l’era digital i, per aquest motiu, el personal i els regidors de la Corporació ens estem adaptant al nou context des de fa mesos. Des de fa més d’un any, els regidors de l’equip de govern són convocats a les Juntes de Govern  mitjançant una comunicació electrònica i, a partir d’ara, en compliment amb la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic de l’1 d’octubre (Art. 17) i amb el Reglament d’Organització Municipal (Art. 96), totes les convocatòries als regidors i les regidores es duran a terme per via electrònica. Per aquest motiu, i amb la finalitat de facilitar l’accés a la informació local a tots els membres del Consistori, l’Ajuntament lliurarà la targeta “T-Cat” de l’Administració Oberta de Catalunya, personal i intransferible, a cada membre del Ple. A més, se’ls facilitarà el lector d’aquesta targeta perquè el puguin connectar a l’ordinador i  se’ls oferirà una jornada formativa perquè aprenguin a fer funcionar aquests aplicatius i, així, puguin treballar de forma telemàtica i accedir a la informació relacionada amb l’Ajuntament i el govern municipal.

Recordem que, amb la intenció de dotar de transparència, garantir l’accés a la informació de tota la ciutadania i complir la llei vigent, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès compta, des d’aquesta legislatura, amb el Portal de transparència un lloc web on tothom pot tenir accés a la informació i la documentació de gestió municipal. Allà s’hi poden trobar les actes dels Plens, les Juntes de Govern, els procediments de contractació així com d’altra informació de gestió pública.


tcat administracio electronica targeta

CASTELLANO | Cada vez más, la ciudadanía y las entidades están optando por la vía telemática para acceder a la administración. De hecho, las empresas están obligadas a comunicarse de forma electrónica con el ente local y, a poco a poco, se está trabajando en el reto de adaptar la administración local al mundo electrónico, ya que todo parece apuntar que, con los años, esta será la vía de acceso a la información prioritaria. Tanto la información como las notificaciones digitales, garantizan el derecho a la información y, a la vez, suponen un importante ahorro de papel y de personal así como facilitan el acceso a la información municipal desde cualquier lugar del mundo.

Por todo ello, desde el Ayuntamiento consideramos que la administración debe dar ejemplo en cuanto al respeto por el medio ambiente y la adaptación a la era digital y, por este motivo, el personal y los concejales de la Corporación nos estamos adaptando al nuevo contexto desde hace meses. Desde hace más de un año, los concejales del equipo de gobierno son convocados a las Juntas de Gobierno mediante una comunicación electrónica y, a partir de ahora, en cumplimiento con la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público del 1 de octubre (Art. 17) y con el Reglamento de Organización Municipal (Art. 96), todas las convocatorias a los concejales y las concejalas se llevarán a cabo por vía electrónica. Por este motivo, y con la finalidad de facilitar el acceso a la información local a todos los miembros del Consistorio, el Ayuntamiento entregará la tarjeta “T-Cat” de la Administració Oberta de Catalunya, personal e intransferible, a cada miembro del Pleno. Además, se les facilitará el lector de esta targeta para que lo puedan conectar al ordenador y se les ofrecerá una jornada formativa para qué aprendan a hacer funcionar estos aplicativos y, así, puedan trabajar de forma telemática y acceder a la información relacionada con el Ayuntamiento y el gobierno municipal.

Recordamos que, con la intención de dotar de transparencia, garantizar el acceso a la información de toda la ciudadanía y cumplir con la ley vigente, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès cuenta, desde esta legislatura, con el Portal de transparencia, un sitio web dónde todo el mundo puede tener acceso a la información y a la documentación de gestión municipal. Allí se pueden encontrar las actas de los Plenos, las Juntas de Gobierno, los procedimientos de contratación así como otras informaciones de  la gestión pública.