El Meteocat ha emès avisos per intensitat de pluja i vent

El Meteocat ha emès avisos per intensitat de pluja i vent que poden afectar el nostre municipi. És per aquest motiu que us demanem que extremeu les precaucions, sobretot en les zones més pròximes a les rieres o que, per les seves característiques, es puguin inundar amb pluges intenses.

Pareu especialment atenció en les següents zones:

-Carrer Olivera, a la Masieta.

-Carrer Vall d’Aran i la riera de la Pineda de Santa Cristina

-Riera de l’Esplai

-Carrer dels Safareigs

-Camí del Gosch, sobretot a l’altura del Punt Verd

Es tracta de zones que poden ser especialment perilloses en cas que plogui de forma abundant, ja que per les seves característiques es podrien inundar. Extremeu especialment les precaucions aquells veïns que residiu en zones pròximes a aquests punts.

Per avisar d’incidències podeu contactar amb el Servei d’Informació i Inspecció Municipal, al 678 59 59 59.

En cas d’accident, truqueu al telèfon d’emergències 112.

Podeu actualitzar la informació meteorològica a www.meteo.cat

Cartell intensitat pluja

181118 AVIS DE PLUJA 181118 AVIS PER VENT


CASTELLANO | El Meteocat ha emitido avisos por intensidad de lluvia y viento que pueden afectar a nuestro municipio. Es por este motivo que os pedimos que extreméis las precauciones, sobretodo en las zonas más próximas a las rieras o que, por sus características, se puedan inundar con lluvias intensas.

Prestad especialmente atención en las siguientes zonas:

-Calle Olivera, en la Masieta.

-Calle Vall d’Aran y la riera de la Pineda de Santa Cristina

-Riera de l’Esplai

-Calle dels Safareigs

-Camí del Gosch, sobretodo a la altura del Punt Verd

Se trata de zonas que pueden ser especialmente peligrosas en el caso de que llueva de forma abundante, ya que por sus características se podrían inundar. Extremad especialmente las precauciones aquellos vecinos que residáis en zonas próximas a estos puntos.

Para avisar de incidencias podéis contactar con el Servicio de Información e Inspección Municipal, en el 678595959.

En caso de accidente, llamad al teléfono de emergencias 112.

Podéis actualizar la información meteorológica en www.meteo.cat

Cartell intensitat pluja

181118 AVIS DE PLUJA 181118 AVIS PER VENT