Aquest divendres ha començat el curs gratuït sobre el correu electrònic adreçat a persones aturades

UGT CURS ATURATS

Aquest divendres 5 d’octubre ha començat la primera sessió de formació del conveni amb UGT que l’Ajuntament de la Bisbal ha aprovat recentment. Es tracta d’un curs gratuït, de quatre sessions, dedicat al correu electrònic.

El curs, que s’ofereix a quatre grups diferents de cinc persones cadascun, va adreçat a aturats sense correu electrònic i es realitza a la Biblioteca Municipal, en concret a la zona d’ordinadors. L’objectiu que persegueix aquesta formació és que,  els participants, en acabar el curs, siguin capaços de crear un compte de correu electrònic i de saber-lo utilitzar per a la recerca activa de feina.

La Junta de Govern del passat 28 de setembre va aprovar un conveni de formació ocupacional amb UGT de Catalunya, entitat impulsora de formacions i orientacions per a desocupats i també dedicada a la formació de treballadors i treballadores públiques. Segons la regidora d’Ocupació i alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, “el conveni és una de les eines que ens permeten millorar les condicions d’ocupació de les persones, ja que les formem i motivem, fent-les cada vegada més autosuficients, perquè puguin cercar i trobar feina amb més recursos”.

El conveni inclou el curs de correu electrònic que ha començat aquest divendres, dues sessions de 3 hores de la Jornada sobre drets i deures dels treballadors (adreçat als treballadors municipals) i un curs formatiu de coach/intel·ligència emocional (adreçat també als treballadors municipals) que es farà durant el primer trimestre del 2019. A més, es crearà una comissió de seguiment formada per representants de l’Ajuntament i de la UGT de Tarragona que es reuniran a l’inici i al final de les càpsules formatives amb la voluntat d’avaluar els resultats de la implantació i d’estudiar propostes o iniciatives que es puguin desenvolupar a l’Ajuntament. El cost total, per a l’Ajuntament, de les activitats que deriven del conveni, serà de 577,76€.


CASTELLANO | Este viernes 5 de octubre ha empezado la primera sesión de formación del convenio con UGT que el Ayuntamiento de la Bisbal ha aprobado recientemente. Se trata de un curso gratuito, de cuatro sesiones, dedicado al correo electrónico.

El curso, que se ofrece a cuatro grupos diferentes de cinco personas cada uno, va dirigido a los parados sin correo electrónico y se realiza en la Biblioteca Municipal, en concreto en la zona de ordenadores. El objetivo que persigue esta formación es que, los participantes, a la finalización del curso, sean capaces de crear una cuenta de correo electrónico y de saberlo utilizar para la búsqueda activa de trabajo.

La Junta de Gobierno del pasado 28 de septiembre aprobó un convenio de formación ocupacional con UGT de Catalunya, entidad impulsora de formaciones y orientaciones para desocupados y también dedicada a la formación de trabajadores y trabajadoras públicas. Según la regidora de Ocupació y alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, “el convenio es una de las herramientas que nos permitirán mejorar las condiciones de ocupación de las personas, ya que las formamos y motivamos, haciendo que cada vez sean más autosuficientes, para que puedan buscar y encontrar trabajo con más recursos”.

El convenio incluye el curso de correo electrónico que ha empezado este viernes, dos sesiones de 3 horas de la Jornada sobre derechos y deberes de los trabajadores (dirigido a los trabajadores municipales) y un curso formativo de coach/inteligencia emocional (dirigido también a los trabajadores municipales) que ser hará durante el primer trimestre del 2019. Además, se creará una comisión de seguimiento formada por representantes del Ayuntamiento y de la UGT de Tarragona que se reunirán al inicio y a la finalización de las cápsulas formativas con la voluntad de evaluar los resultados de la implantación y de estudiar propuestas o iniciativas que se puedan desarrollar en el Ayuntamiento. El coste total, para el Ayuntamiento, de las actividades que se derivan del convenio, será de 577,76€.