Quatre alumnes bisbalencs han rebut el Premi al Mèrit Escolar aquest dimecres 11 de juliol

MERIT ESCOLAR 2018

La Regidoria d’Educació ha entregat, aquest dimecres, els premis al mèrit escolar. Aquests reconeixements s’entreguen a aquells alumnes que hagin tingut les millors puntuacions numèriques a les seves notes del curs.

Enguany han rebut el premi els següents estudiants:

-6è de primària: Laia Hervàs i Jordi Garcia 

-4t d’ESO: Alba Alférez 

-2n de BAT: Erik Solé 

Els estudiants de 6è de primària han rebut un diploma i un telèfon mòbil i els de 4t d’ESO i 2n de BAT un ordinador portàtil.

La Regidora d’Educació, Maguy Antolín, ha explicat que fa tres anys que es convoquen aquests premis des de la regidoria amb la intenció de posar en valor l’esforç que els alumnes fan durant tot el curs escolar.

 

CASTELLANO | La Regidoria d’Educació ha entregado, este miércoles, los premios al mérito escolar. Estos reconocimientos se entregan a aquellos alumnos que hayan tenido las mejores puntuaciones numéricas en sus notas del curso.

Este año han recibido el premio los siguientes estudiantes:

-6º de primaria: Laia Hervàs y Jordi Garcia

-4º de ESO: Alba Alférez

-2º de BAT: Erik Solé

Los estudiantes de 6º de primaria han recibido un diploma y un teléfono móvil y los de 4º de ESO y 2º de BAT un ordenador portátil.

La Regidora de Educació, Maguy Antolín, ha explicado que hace tres años que se convocan estos premios desde la regidoria con la intención de poner en valor el esfuerzo que los alumnos hacen durante todo el curso escolar.