La Regidoria de Medi Ambient de la Bisbal vol millorar la recollida de matèria orgànica al municipi

La Junta de Govern Local ha aprovat un procediment per contractar 50 contenidors de fracció orgànica (FORM-Fracció Orgànica dels Residus Municipals) de 240l, fixadors per als contenidors, 1.900 cubells de form de 10l, 4.000 paquets de 30 bosses compostables de 10l i una campanya de comunicació.

L’objectiu de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès és millorar la recollida de matèria orgànica fora del nucli i, per això, durà a terme una campanya informativa i de conscienciació al Priorat, la Miralba, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta, l’Ortigós i el Papagai, que són les zones on es destinarà també tot el material adquirit per millorar el reciclatge a les urbanitzacions.

En aquesta campanya no s’inclouen el nucli i Santa Cristina. El nucli perquè ja recull la matèria orgànica de forma separada i Santa Cristina perquè qui gestiona el servei de recollida d’escombraries en aquesta urbanització és l’Ajuntament de Rodonyà.

L’import d’aquesta licitació serà de 43.166,75€ (IVA inclòs).


CASTELLANO | La Junta de Gobierno Local ha aprobado un procedimiento para contratar 50 contenedores de fracción orgánica (FORM-Fracción Orgánica de los Residuos Municipales) de 240l, fijadores para los contenedores, 1.900 cubos de form de 10l, 4.000 paquetes de 30 bolsas compostables de 10l y una campaña de comunicación.

El objetivo de la Regidoria de Medio Ambiente del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès es mejorar la recogida de materia orgánica fuera del núcleo y, por eso, se llevará a cabo una campaña informativa de concienciación en el Priorat, la Miralba, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta, l’Ortigós y el Papagai, que son las zonas donde se destinará también todo el material adquirido para mejorar el reciclaje en las urbanizaciones.

En esta campaña no se incluyen el núcleo y Santa Cristina. El núcleo porque recoge la materia orgánica de forma separada y Santa Cristina porqué quien gestiona el servicio de recogida de basuras en esta urbanización es el Ayuntamiento de Rodonyà.

El importe de esta licitación será de 43.166,75€ (IVA inlcuido).

Comments are closed.