L’Ajuntament de la Bisbal ofereix diverses activitats i serveis per a la gent gran del municipi

Festa Bon dia Gent Gran

CATALÀ | La regidoria de la Gent Gran informa que ofereix diverses activitats adreçades a les persones grans del municipi.

-Gimnàstica per a majors de 65 anys, per enfortir la seva salut física i emocional:

-Gimnàstica adequada a la gent gran: tots els dilluns i dimecres de 10.45h a 12.15h

-Sessió de benestar emocional: tots els dimarts de 17.15h a 19.15h

-Taller per a millorar la memòria cognitiva:

-Tots els dijous de 9.30h a 11.30h

Es tracta d’un taller per a millorar i desenvolupar la memòria, la concentració, l’estimulació cognitiva i l’agilitat mental per tal de millorar la qualitat de vida, mantenir la capacitat funcional i potenciar l’autonomia, disminuint els dèficits de memòria que apareixen amb l’edat.

-Taller de risoteràpia:

-Tres hores cada trimestre

-Servei Bon dia:

-Un grup de voluntàries efectua trucades diàries o setmanals per comprovar que els usuaris i les usuàries del servei (que en l’actualitat són 43) per comprovar que estan bé de salut, per resoldre els seus dubtes o consultes i, en general, per facilitar la vida d’aquestes persones. Si les persones no responen les trucades de telèfon, s’activa el protocol establert en aquests casos, que consisteix en contactar amb els telèfons de contacte de familiars o amics propers als usuaris i les usuàries.

Poden apuntar-se al servei les parelles majors de 65 anys o les persones que visquin soles que ho sol·licitin. El servei és gratuït.

Per a més informació sobre les activitats us podeu adreçar a les oficines municipals, ubicades al carrer Major, 21 o podeu trucar al 977688438.
CASTELLANO| La concejalía de Gent Gran os informa de que ofrece varias actividades dirigidas a las personas mayores del municipio.

-Gimnasia para mayores de 65 años, para fortalecer su salud física y emocional:

-Gimnasia adecuada a la gente mayor: todos los lunes y miércoles de 10.45h a 12.15h.

-Sesión de bienestar emocional: todos los martes de 17.15h a 19.15h.

-Taller para mejorar la memoria cognitiva:

-Todos los jueves de 9.30h a 11.30h

Se trata de un taller para mejorar y desarrollar la memoria, la concentración, la estimulación cognitiva y la agilidad mental con la finalidad de mejorar la calidad de vida, mantener la capacidad funcional y potenciar la autonomía, disminuyendo los déficits de memoria que aparecen con la edad.

-Taller de risoterapia:

-Tres horas cada trimestre

-Servicio Bon dia:

-Un grupo de voluntarias efectúa llamadas diarias o semanales para comprobar que los usuarios i las usuarias del servicio (que en la actualidad son 43) para comprobar que están bien de salud, para resolver sus dudas o consultas y, en general, para facilitar la vida de estas personas. Si las personas no responden a las llamadas de teléfono, se activa el protocolo establecido en estos casos, que consistes en contactar con los teléfonos de contacto de familiares y amigos cercanos a los usuarios y las usuarias.

Pueden apuntarse al servicio las parejas mayores de 65 años o las personas que vivan solas que lo pidan. El servicio es gratuito.

Para más información sobre las actividades os podéis dirigir a las oficinas municipales, ubicadas en el carrer Major, 21 o podéis llamar al 977688438.

voluntàries bon dia 2Grup de voluntàries del servei Bon dia/Grupo de voluntarias del servicio Bon dia