Avui s’ha reunit la Mesa de Contractació per a la licitació de les obres del Centre Cívic de La Miralba

CATALÀ | Aquest dimecres 4 d’abril a les 10h ha tingut lloc la reunió de la Mesa de contractació per a la licitació de les obres del Centre Cívic de La Miralba, formada per l’alcaldessa com a Presidenta, el Secretari Municipal com a Secretari i tres regidors com a Vocals.

L’import proposat per tirar endavant aquesta licitació ascendia a 239.376,15€ (IVA inclòs), l’últim dia per presentar les propostes era el 26 de març i s’hi ha presentat dues empreses. La valoració de les propostes s’ha realitzat de forma automàtica i s’ha tingut en compte la rebaixa del preu, les millores i la rebaixa en el temps d’execució de les obres.

Ara es farà l’Acta de la Mesa i, des de l’Ajuntament, s’enviarà la notificació a l’empresa adjudicatària perquè presenti la documentació per aprovar per Junta de Govern l’adjudicació i preparar el contracte per procedir a la seva signatura.

Les obres de construcció del Centre Cívic de la Miralba podrien començar durant la segona quinzena del mes de maig.


CASTELLANO | Este miércoles 4 de abril a las 10h ha tenido lugar la reunión de la Mesa de contratación para la licitación de las obras del Centro Cívico de La Miralba, formada por la alcaldesa como Presidenta, el Secretario Municipal como Secretario y tres concejales como Vocales.

El importe propuesto para tirar adelante esta licitación ascendía a 239.376,15€ (IVA incluido), el último día para presentar las propuestas era el 26 de marzo y se han presentado dos empresas. La valoración de las propuestas se ha realizado de forma automática y se han tenido en cuenta la rebaja del precio, las mejoras y la rebaja en el tiempo de ejecución de las obras.

Ahora se hará el Acta de la Mesa y, desde el Ayuntamiento, se enviará la notificación a la empresa adjudicataria para que presente la documentación para aprobar por Junta de Gobierno la adjudicación y preparar el contrato para proceder a su firma.

Las obras de construcción del Centro Cívico de la Miralba podrían empezar durante la segunda quincena del mes de mayo.