A la Biblioteca de la Bisbal pots agafar en préstec els documents de qualsevol biblioteca del Sistema de Lectura Pública de Catalunya

llibres biblioteca

CATALÀ

CONEIXES EL SERVEI DE PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI?

L’abril del 2017 la Biblioteca Pública de la Bisbal del Penedès va entrar a formar part del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. És per aquest motiu que, des d’aleshores, la Biblioteca bisbalenca ofereix la possibilitat de fer ús del Servei de Préstec Interbibliotecari.

QUÈ ÉS?

El préstec interbibliotecari és un sistema basat en la cooperació i solidaritat entre les biblioteques públiques de Catalunya per estendre i facilitar l’accés a la lectura dels seus usuaris. Des de la Biblioteca, els usuaris poden sol·licitar qualsevol document (llibre, CD, DVD…) que estigui dins del sistema de biblioteques, és a dir, en qualsevol de les biblioteques que formen part del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya i la Central de Préstec.

A QUI VA ADREÇAT?

A tots els usuaris que tinguin el carnet de la Biblioteca Pública de la Bisbal del Penedès o de qualsevol altra biblioteca del Sistema de Lectura Pública de Catalunya..

COM SÉ SI EL LLIBRE QUE VULL ESTÀ DISPONIBLE?

Tot i que la reserva del document ha de ser presencial, la Biblioteca Pública que la Bisbal del Penedès ofereix com a servei extra la possibilitat de consultar la disponibilitat del document de forma telemàtica a través de correu electrònic (biblioteca@bisbalpenedes.com) o a través de la xarxa social Facebook (https://www.facebook.com/BibliotecaBisbal/)

Val a dir que, des de la Biblioteca, s’està estudiant la possibilitat d’impartir sessions pràctiques adreçades als interessats en conèixer el sistema i familiaritzar-se amb les plataformes de consulta online, com ara el catàleg col·lectiu de biblioteques públiques Argus.

COM ES FA LA RESERVA?

Per reservar un document cal adreçar-se, personalment, a la Biblioteca. Amb una senzilla i ràpida consulta i reserva, el sistema tramita l’enviament entre biblioteques i, tan bon punt el document arriba a la Bisbal, l’usuari rep un missatge d’avís perquè passi a recollir el document reservat.

QUANT VAL?

Aquest servei no representa cap cost directe per a l’usuari. La gestió és assumida per l’administració.

EN QUIN HORARI S’HA DE FER?

El tràmit es pot fer sempre que la Biblioteca Pública de la Bisbal estigui oberta. En l’actualitat l’horari és de dilluns a divendres de 16.30h a 20.30h i, des de fa unes setmanes, també els dissabtes de 10 a 14h.


CASTELLANO

¿CONOCES EL SERVICIO DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO?

En abril del 2017 la Biblioteca Pública de la Bisbal del Penedès entró a formar parte del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. Es por este motivo que, desde entonces, la Biblioteca ofrece la posibilidad de hacer uso del Servicio de Préstamo Interbibliotecario.

¿QUÉ ES?

El préstamo interbibliotecario es un sistema basado en la cooperación y la solidaridad entre bibliotecas públicas de Catalunya para extender y facilitar el acceso a la lectura de sus usuarios. Desde la Biblioteca, los usuarios puede solicitar cualquier documento (libro, CD, DVD…) que esté dentro del sistema de bibliotecas, es decir, en cualquiera de las bibliotecas que forman parte del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya y la Central de Préstamo.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A todos los usuarios que tengan el carné de la Biblioteca Pública de la Bisbal del Penedès o de cualquier otra biblioteca del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

¿CÓMO SÉ SI EL LIBRO QUE QUIERO ESTÁ DISPONIBLE?

Aunque la reserva debe ser presencial, la Biblioteca Pública de la Bisbal del Penedès ofrece como servicio extra la posibilidad de consultar la disponibilidad del documento de forma telemática a través del correo electrónico (biblioteca@bisbalpenedes.com) o a través de la red social Facebook (http://www.facebook.com/BibliotecaBisbal/)

Cabe decir que desde la Biblioteca se está estudiando la posibilidad de impartir sesiones prácticas dirigidas a los interesados en conocer el sistema y familiarizarse con las plataformas de consulta online, como por ejemplo el catálogo colectivo de bibliotecas públicas Argus.

¿CÓMO SE HACE LA RESERVA?

Para reservar un documento es imprescindible dirigirse, personalmente, a la Biblioteca. Con una sencilla y rápida consulta y reserva, el sistema tramita el envío entre bibliotecas y, cuando el documento llega a la Bisbal, el usuario recibe un mensaje de aviso para que pase a recoger el documento reservado.

¿CUÁNTO VALE?

Este servicio no representa ningún coste directo para el usuario. La gestión es asumida por la administración.

¿EN QUÉ HORARIO SE DEBE HACER?

El trámite se puede hacer siempre que la Biblioteca Pública de la Bisbal esté abierta. Actualmente el horario es de lunes a viernes de 16.30h a 20.30h y, desde hace unas semanas, también los sábados de 10 a 14h.