Es signa un conveni amb la Coordinadora Felina de Tarragona per a la gestió ètica de colònies de gats urbans a la Bisbal

signatura conveni gatsRosalia Méndez, presidenta de la Coordinadora Felina de Tarragona i Leo Uceda, Regidora de Medi ambient

CATALÀ | La Regidoria de Medi Ambient ha signat un conveni amb la Coordinadora Felina de Tarragona aquest dimarts 6 de març, després que fos aprovat per Junta de Govern el passat 22 de febrer. Es tracta d’un acord per a la gestió ètica de colònies de gats urbans dins del terme de la Bisbal del Penedès que consistirà en capturar, esterilitzar (i marcar una de les orelles dels gats esterilitzats), vacunar i desparasitar els gats, amb la finalitat de controlar la població felina del municipi i vetllar per la seva salubritat, complint així amb el Decret Legislatiu 2/2008 pel qual s’aprovava el Text Refós de la Llei de Protecció dels Animals.

En l’actualitat s’està duent a terme el registre de colònies. Aquells ciutadans que alimenten colònies (de moment s’han calculat uns 20 alimentadors) es poden adreçar a l’Ajuntament per registrar les seves colònies i obtenir el carnet d’alimentador, un cop es comprovin les dades. Prèviament hauran de signar un document mitjançant el qual acceptaran la normativa local d’alimentació de colònies. Des de l’Ajuntament fem una crida perquè aquelles persones que no hàgiu registrat la colònia que alimenteu, ho feu a través del següent formulari web https://goo.gl/j3zRNF.  També podeu fer el registre directament a l’Ajuntament.

Mentrestant, la Regidoria de Medi Ambient i la Coordinadora Felina de Tarragona aniran confeccionant un mapa de colònies amb les dades obtingudes, un document que servirà per estudiar la població felina i poder-la ubicar i controlar. D’aquí a un mes, aproximadament, començarà la primera fase del projecte pilot en la colònia de gats que s’hagi considerat més visible, o més urgent, a partir de les dades obtingudes a l’estudi i, durant un període de tres mesos, es duran a terme les esterilitzacions de més de quaranta gats de la Bisbal. Val a dir que, enguany, l’Ajuntament de la Bisbal destinarà 10.000€ per al projecte de gestió ètica de les colònies de gats al municipi.

CAMPANYA D’ESTERILITZACIONS I IDENTIFICACIONS DE GATS I GOSSOS A UN PREU REDUÏT

D’altra banda recordem que la Regidoria de Medi Ambient està duent a terme una campanya per promoure la tinença responsable d’animals. L’existència de gats i gossos a la via pública és causada, en la majoria dels casos, per ciutadans que incompleixen les seves obligacions legals. Cal que tots tinguem vacunats els nostres animals de companyia i, si aquests surten al carrer lliurement (com en el cas d’alguns gats), és recomanable l’esterilització. A més, tots els animals de companyia han de dur el xip identificatiu i haurien d’estar vacunats. Fins al 15 d’abril de 2018 la Clínica Veterinària Wuapu’s del Vendrell realitza esterilitzacions i identificacions de gats i gossos a un preu reduït. Podeu informar-vos-en directament a la clínica (carrer del Peix, 11 – El Vendrell) o trucant al telèfon 977 08 89 14.

GATS DE CARRER 2

CASTELLANO | La Concejalía de Medio Ambiente ha firmado un convenio con la Coordinadora Felina de Tarragona este martes 6 de marzo, después de que fuese aprobado por Junta de Gobierno el pasado 22 de febrero. Se trata de un acuerdo para la gestión ética de colonias de gatos urbanos dentro del término de la Bisbal del Penedès que consistirá en capturar, esterilizar (y marcar una de las orejas de los gatos esterilizados), vacunar y desparasitar los gatos, con la finalidad de controlar la población felina del municipio y velar por su salubridad, cumpliendo así con el Decreto Legislativo 2/2008 por el cual se aprueba el ‘Text Refós de la Llei de Protecció dels Animals’.

En la actualidad se esta llevando a cabo el registro de colonias. Aquellos ciudadanos que alimenten colonias (de momento se han calculado unos 20 alimentadores) se pueden dirigir al Ayuntamiento para registrar sus colonias y obtener el carné de alimentador, una vez una vez que hayan comprovado los datos. Previamente deberán firmar un documento mediante el cual aceptarán la normativa local de alimentación de colonias. Desde el Ayuntamiento hacemos un llamamiento para que, aquellas personas que no hayáis registrado la colonia que alimentáis, lo hagáis a través del siguiente formulario: https://goo.gl/j3zRNF.  También podéis hacer el registro directamente en el Ayuntamiento.

Mientras tanto, la Concejalía de Medio Ambiento y la Coordinadora Felina de Tarragona irán confeccionando un mapa de colonias con los datos obtenidos, un documento que servirá para estudiar la población felina y poder ubicarla y controlarla. Dentro de un mes, aproximadamente, empezará la primera fase del proyecto piloto en la colonia de gatos que se considere más visible o más urgente, a partir de los datos obtenidos en el estudio y, durante el periodo de tres meses, se llevarán a cabo las esterilizaciones de más de cuarenta gatos de la Bisbal. El Ayuntamiento de la Bisbal destinará este año 10.000€ para el proyecto de gestión ética de las colonias de gatos del municipio.

CAMPAÑA DE ESTERILIZACIONES E IDENTIFICACIONES DE GATOS Y PERROS A PRECIO REDUCIDO 

Por otra parte, recordamos que la Concejalía de Medio Ambiente está llevando a cabo una campaña para promover la tenencia responsable de animales. La existencia de gatos y perros en la vía pública está causada, en la mayoría de los casos, por ciudadanos que incumplen sus obligaciones legales. Es necesario que todos tengamos vacunados a nuestros animales de compañía y, si estos salen a la calle libremente (como en el caso de algunos gatos), es recomendable la esterilización. Además, todos los animales de compañía deben llevar el chip identificativo y deberían estar vacunados. Hasta el 15 de abril del 2018 la Clínica Veterinaria Wuapu’s de El Vendrell realiza esterilizaciones e identificaciones de gatos y perros a un precio reducido. Podéis informaros directamente en la clínica (calle del Peix, 11 – El Vendrell) o llamando al teléfono 977 08 89 14.