S’aprova la liquidació de les quotes d’urbanització dels polígons per augmentar la potència elèctrica

La Junta de Govern, reunida el passat dijous 1 de febrer, va aprovar l’acord de liquidació de les quotes d’urbanització provisionals pel pagament anticipat i fraccionat de les parcel·les incloses al projecte de reparcel·lació del Polígon Les Planes.

Les despeses previstes en el Projecte d’operació jurídica complementària ascendeixen a 724.399,65€ (IVA inclòs). Les liquidacions provisionals practicades seran regularitzades, un cop finalitzada l’obra d’urbanització, mitjançant l’aprovació del compte de liquidació definitiu. Així, ara cada propietari té un pagament individual en proporció al percentatge d’adjudicació que té assignat en el compte de liquidació provisional i, el que es va aprovar per Junta de Govern és el fraccionament del pagament de l’import de les quotes del compte de liquidació provisional. La quota número 1 ascendeix a 643.101,41€ que corresponen a les fites 2, 3, 4 i 5, previstes en el conveni signat amb l’empresa Endesa, i la quota que s’enviarà ara als propietaris de les parcel·les és per cobrir la totalitat d’aquest import. La quota número 2 correspon a les fites 6 i 7, previstes en el conveni signat, i s’enviarà a finals d’any. Quant a la quota número 3, aquesta correspon a la liquidació definitiva, quantitat que es coneixerà amb exactitud quan finalitzin les obres. BASE-Gestió d’Ingressos és qui s’encarregarà de gestionar els pagaments.

L’any 2002 es va aprovar el projecte de reparcel·lació del polígon mitjançant el sistema de cooperació. Es van executar les obres d’urbanització però va quedar pendent d’executar la connexió elèctrica externa al polígon industrial. En aquells moments ja s’estava negociant amb Endesa aquesta inversió per comptar amb més potència elèctrica per a les indústries que s’hi instal·lessin.

El passat 7 de juny es va signar el conveni de realització d’infraestructures d’energia elèctrica del sector Polígon Industrial Les Planes i de les Planes Baixes en el terme municipal de la Bisbal del Penedès amb Endesa Distribució Elèctrica SLU (ede), que també es va signar amb més promotors dels Polígons Industrials i empreses.

En la Junta de Govern del 2 de novembre de 2017 es va aprovar definitivament el projecte d’operació jurídica complementària de la reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística Les Planes, amb les rectificacions conseqüència de les al·legacions estimades, per poder fer front al pagament d’aquesta inversió d’Endesa.

 

 

 

Comments are closed.