La Regidoria de Benestar social informa sobre el ‘Bonus Social’ d’Endesa per a famílies vulnerables

La Regidoria de Benestar Social informa els veïns de la Bisbal que Endesa ofereix el “Bonus Social”, un descompte en la factura de la llum que pretén protegir les llars considerades vulnerables. Per beneficiar-vos del Bonus Social cal que tingueu la tarifa elèctrica PVPC (amb o sense discriminació horària) i una potència igual o inferior a 10kW a la vostra residència habitual. A més, haureu de complir els requisits per ser considerat client vulnerable (descompte en la factura del 25%), client vulnerable sever (descompte en la factura del 40%) o client vulnerable sever en risc d’exclusió social (clients vulnerables severs que estan sent atesos pels serveis socials d’una Administració autonòmica o local que financiï al menys el 50% de l’import de la factura).

Els descomptes del 25% i el 40% del total de la factura estan subjectes a un límit en el consum d’energia (si se supera, s’aplicaria la tarifa PVPC sense descompte)

  • Pensionistes: 16.80 kWh d’electricitat consumida a l’any
  • Famílies nombroses: 3.600 kWh/any
  • Consumidors sense menors a càrrec: 1.200 kWh/any
  • Consumidors amb un menor a càrrec: 1.680 kWh/any
  • Consumidors amb dos menors a càrrec: 2.040 kWh/any

Trobareu tota la informació sobre la documentació a aportar al següent enllaç: https://www.endesaclientes.com/bono-social.html.

Les sol·licituds les podeu entregar per a l’enllaç anterior, per correu electrònic a bonosocial@endesa.es, a l’Apartat de Correus 1167 – 41080 Sevilla o a les oficines comercials i punts de servei d’Endesa.

Important: Segons informa el web d’Endesa, els antics beneficiaris del Bonus Social disposen fins al dia 10 d’abril de 2018 per poder sol·licitar l’aplicació del nou Bonus Social i, arribada aquesta data, els beneficiaris del Bonus Social que no hagin sol·licitat el nou Bonus Social, perdrien aquest benefici.