La Regidoria de Benestar Social informa que la tarifa social de l’aigua és una realitat a la Bisbal

L’Ajuntament de la Bisbal va fer un primer pas per rebaixar el rebut de l’aigua al ple del 3 d’agost de 2016, quan es va aprovar la tarifa social de l’aigua (que s’havia eliminat), incloent-hi una tarifa de fuites, canviant els blocs de consum d’aigua (adequant-los als de l’ACA), incrementant les tarifes d’aigua de manera que qui més consumeix és qui més paga i rebaixant les quotes fixes pels empadronats. A més, el passat mes de juliol l’Ajuntament va aconseguir una rebaixa en la quota de servei, la quota de conservació d’infraestructures i la quota de conservació de comptadors.

Quant a la tarifa social de l’aigua, aquesta va entrar en vigor el juliol de 2017 (quan la Comissió de Preus de la Generalitat va donar el vistiplau) i permet una rebaixa d’entre un 41% i n 55% del rebut final. Per obtenir aquesta rebaixa cal que l’habitatge sigui una primera residència i que prèviament s’hagi demanat a l’ACA el cànon social. Una vegada fet aquest pas, Aqualia aplica directament la rebaixa. En cas que no sigui així, cal que l’usuari s’adreci a Aqualia comprovar si hi ha alguna incidència en la tarifa de la tarifa social. La Regidora de Benestar Social, Maguy Antolín, afirma que “s’ha lluitat molt per aconseguir aquesta tarifa” i poder ajudar a les persones més necessitades. A més, ha explicat que pensa que “és de justícia social que una persona que viu sola no hagi de pagar una penalització i pugui obtenir una rebaixa en el rebut de l’aigua i això s’ha aconseguit gràcies a la modificació de les tarifes que es va fer el passat mes de juliol”.

quotes aigua tarifes 2017