Acords del Ple Extraordinari del 23 de novembre de 2017


Aquest dijous 23 de novembre de 2017 s’ha celebrat una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de La Bisbal amb els punts que, tot seguit, es detallen.

Val a dir que s’ha absentat un regidor del PDeCAT, Pere Saumoy.

PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA QUE S’HAN TRACTAT:

1.- Presa de coneixement renúncia regidor Sr. José Fernández Rodrigo d’Esquerra Republicana de Catalunya acord municipal (ERC-AM).

Es dóna compte de la renúncia a l’acta de regidor per part de José Fernández Rodrigo i també la renúncia de qui l’havia de substituir, el primer suplent de la llista d’ERC-AM, Héctor Yokota Tejedor.

El resultat de les eleccions municipals de 2015 va donar 5 regidors a ERC (788 vots), 5 regidors a CIU (726 vots) i 1 regidor pel PSC (189 vots). Abans de la presa de possessió del nou consistori el 13 de juny de 2015, es va fer públic el pacte de govern entre CIU i PSC.

Abans del 13 de juny de 2015 van presentar renúncia a la Junta Electoral quatre candidats d’ERC: Josep Maria Puigibet i Mestre, Montserrat  Mestre i Ferrerons, Eusebio Martínez López i José Fernández Merlo. Per tant, van prendre possessió del càrrec de regidors els números 2, 4, 5, 6 i 9 de la llista: Joaquin Rivas Piqueras, Mónica Pérez Garrido, Pilar Verdún Vives, Juana Reina Torres i Yolanda Tienda Sánchez.

El març de 2016 la regidora d’ERC Yolanda Tienda va presentar la seva renúncia i també va renunciar la persona que l’havia de substituir, Maria Rocío Rivas Criado, que tenia el número 10 a la llista. El 13 de maig  de 2016 va entrar com a nou regidor José Fernández Rodrigo, l’últim candidat de la llista d’ERC, del que ara es dóna compte de la seva renúncia com a regidor i també de la renúncia del primer suplent.

Quan arribi la credencial de la Junta Electoral prendrà possessió com a regidora la segona suplent de la llista, Margarita Barberà Cuesta. En el moment que prengui possessió del càrrec, només quedaran dos suplents per ocupar qualsevol altra renúncia.

 

2.- Aprovació del conveni de col·laboració per a l’encàrrec de gestió de la licitació agregada del servei d’implantació i posada en funcionament d’una plataforma destinada a la gestió per mitjans electrònics de l’activitat i procediment administratiu de diversos ajuntaments de la comarca del Baix Penedès.          

Amb l’aprovació d’aquest conveni l’Ajuntament de la Bisbal encarrega al Consell Comarcal del Baix Penedès, juntament amb set municipis més de la comarca, la gestió de la licitació conjunta de la plataforma destinada a la gestió per mitjans electrònics de l’activitat i el procediment administratiu. Realitzant el procediment de compra centralitzada a través d’aquest conveni amb el Consell Comarcal, l’Ajuntament podrà obtenir un estalvi econòmic i de procediments.

El Consell Comarcal té com a competència l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, amb la finalitat d’assegurar la prestació integral i adequada pels municipis de la comarca.

S’APROVA AMB ELS VOTS A FAVOR DEL PDECAT (4) I PSC (1) I L’ABSTENCIÓ D’ERC (4)

 

3.- Nomenament dels membres de les meses electorals per a les eleccions de la Generalitat de Catalunya del 21/12/2017.

 

4.- Aprovació de l’adhesió al pacte d’alcaldes/alcaldesses pel clima i l’energia

La Comissió Europea va posar en marxa l’any 2008 el que va denominar “Pacte d’alcaldes/esses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. Més tard, el 2014, davant l’evidència que el canvi climàtic ja era una realitat, la Unió Europea va llançar una nova iniciativa per implicar el món local en l’adaptació davant del canvi climàtic: “Alcaldes per l’adaptació” (Mayors Adapt). El model de funcionament era similar al del “Pacte d’alcaldes/esses” i tornava a ser una iniciativa de relació directa entre les institucions europees i els ens locals. Finalment, el 15 d’octubre de 2015, la Unió Europea va decidir fer un pas endavant i va aprovar el “Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia, com a resultat de fusionar les dues iniciatives, el “Pacte d’alcaldes/esses” i “Alcaldes per l’adaptació”.

Aquest pacte renovat fa que les ciutats i pobles que s’hi adhereixin assumeixin el compromís d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica, la implantació d’energies renovables, així com millorar la preparació dels ens locals per respondre als efectes del canvi climàtic.

L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès té la voluntat d’avançar cap a l’establiment de polítiques eficaces amb la finalitat de reduir la contaminació que ocasiona l’escalfament global mitjançant l’adopció de programes d’eficiència energètica en àmbits com el del transport urbà i l’edificació, a més de la promoció de fonts d’energia renovables en les àrees urbanes. Concretament, l’Ajuntament fa seves les propostes de la UE  en les quals es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 40% fins  a l’any 2030, i redactar un Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic. Així, l’Ajuntament de la Bisbal durà a terme diverses accions:

-Creació d’un inventari base de les emissions

-Avaluació de les vulnerabilitats i riscos al canvi climàtic

-Enviament d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) en el termini de dos anys des de la data d’adhesió

-Enviament d’informes de seguiment (que avaluïn, facin un monitoratge i verifiquin els objectius), com a mínim cada dos anys des de la data d’enviament del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima.

Per poder acomplir el “Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia”, l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès comptarà amb el programa d’assistència tècnica que ofereix la Diputació de Tarragona, amb el qual s’elabora de forma conjunta el “Pla d’Acció Local per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC).

S’APROVA PER UNANIMITAT