A partir del 6 de novembre podreu aprendre idiomes a La Bisbal gràcies al conveni que ha signat l’Ajuntament

presentacioescolaidiomes5

L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès ha aprovat un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i Language Consultant SL per la implantació d’una Escola d’Idiomes a La Bisbal.

El curs començarà el 6 de novembre i aquest dimarts 10 d’octubre ha tingut lloc una reunió informativa a l’Auditori Salbà del CMC. Les inscripcions ja s’han obert i, per a més informació, cal que us adreceu a Punt de Partida, al telèfon 877 01 39 35 o al correu electrònic admissions@puntdepartida.cat. També podeu entrar al web www.puntdepartida.cat

El conveni consisteix en la cessió d’un espai, per part de l’Ajuntament, per a la col·laboració en la promoció, organització, foment i suport de l’aprenentatge d’idiomes, ja que l’empresa Language Consultants, S.L. té previst implantar l’Escola d’Idiomes, partint de l’ensenyament dels idiomes anglès, francès i alemany, podent-se ampliar l’oferta a altres idiomes si la demanda ho requereix. Així, l’Ajuntament col·labora amb l’empresa fomentant i donant suport a l’aprenentatge d’idiomes perquè els vilatans puguin gaudir-ne a un preu reduït de 28€ mensuals.

L’empresa contractarà el professorat necessari per donar el servei pels diferents grups. Cada grup podrà tenir un màxim de 15 alumnes i farà dues classes setmanals, de 55 minuts cadascuna. Els alumnes poden ser nens a partir de 6 anys o adults i, a l’inici del curs, es realitzarà una prova de nivell a tots els alumnes amb la finalitat de formar els grups.

A més, els alumnes que així ho desitgin, prèvia comunicació al servei docent, podran optar als exàmens oficials per obtenir els certificats reconeguts pel Ministeri d’Educació (A1, A2, B1, B2 i C1). Aquests alumnes hauran d’abonar la quantitat econòmica establerta pels drets d’examen.

Val a dir que l’Ajuntament també ha aprovat un conveni de col·laboració amb l’Escola Ull de Vent per l’ús social de les seves instal·lacions perquè les classes es puguin fer en una aula de l’escola antiga. L’edifici és del Departament d’Ensenyament de la Generalitat i és per això que s’ha signat un conveni amb l’escola per poder utilitzar l’entrada, els lavabos i una aula per fer les classes.

 

(Foto: presentació de l’Escola Municipal d’Idiomes amb Maguy Antolín, regidora d’Educació, i Joan Nebot, representant de Language Consultants S.L.)