La Junta de Govern aprova els beneficiaris de la convocatòria de subvencions escolars per a famílies desafavorides pel curs 2017-2018

La Junta de Govern local de l’Ajuntament de La Bisbal ha aprovat els beneficiaris de la convocatòria de subvencions escolars de famílies desafavorides pel curs 2017/2018 per a l’adquisició de llibres de text, transport escolar i pagament de la quota de l’AMPA.

En aquesta convocatòria s’han presentat set famílies, de les quals dues compleixen els requisits i han estat declarades beneficiàries de la subvenció. Les altres cinc famílies no poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions per diversos motius:

-Tres famílies van ser beneficiàries d’aquesta subvenció l’any passat i la Llei de Subvencions estableix que són subvencions excepcionals i, per tant, per un any.

-Una família no ha presentat la documentació requerida i reclamada.

-Una família ha presentat la sol·licitud fora de termini.