La Diputació de Tarragona ha concedit subvencions en matèria de cultura a l’Ajuntament de La Bisbal

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de La Bisbal les subvencions de la Regidoria de Cultura que es van aprovar en Junta de Govern el passat 21 de juliol de 2017. En concret, aquestes subvencions són:

-857,29€ per a programes i activitats culturals (activitats culturals que s’han dut a terme durant el 2017 al CMC).

-4.485,50€ per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i de valor municipal (es destinen a la Biblioteca Municipal)

-2.168,10€ per a la gestió i el funcionament dels equips municipals d’interès ciutadà (destinats al nou projector del CMC)