Novetats sobre el Centre de Dia de La Bisbal del Penedès

El passat mes d’abril vam explicar-vos que la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès estava treballant en la tramitació de les altes dels serveis d’aigua i llum del Centre de dia.

Segons va explicar la regidora Maguy Antolín, “l’anterior equip de govern, tot i haver inaugurat l’equipament al març de 2015, no havia fet els tràmits i inspeccions corresponents per comptar amb els serveis i subministraments bàsics i, la llum, estava connectada directament a la xarxa elèctrica pública sense passar per comptador”.

Aquest divendres 28 de juliol la regidora de Benestar Social, Maguy Antolín, ha comunicat que “hem passat favorablement les inspeccions de les Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), amb el que queden legalitzades les instal·lacions elèctriques. Tan sols queda per passar la inspecció d’incendis, que es farà el proper dia 10 d’agost”.
Maguy ha afegit que “una vegada passat aquest tràmit l’espai podrà ser registrat i donat d’alta com a Centre de Dia a Benestar Social de la Generalitat de Catalunya”.

CASTELLANO

El pasado mes de abril os explicamos que la Regidoria de Benestar Social del Ajuntament de La Bisbal del Penedès estaba trabajando en la tramitación de las altas de los servicios de agua y luz del Centro de día.

Según explicó la regidora Maguy Antolín, “el anterior equipo de gobierno, aún habiendo inaugurado el equipamiento en marzo del 2015, no había hecho los trámites e inspecciones correspondientes para contar con los servicios y suministros básicos y, la luz, estaba conectada directamente a la red eléctrica pública sin pasar por el contador”.

Este viernes 28 de julio la regidoria de Benestar Social, Maguy Antolín ha comunicado que “hemos pasado favorablemente las inspecciones de las Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), con lo que quedan legalizadas las instalaciones eléctricas. Sólo queda por pasar la inspección de incendios, que se hará el próximo día 10 de agosto”.
Maguy ha añadido que “una vez pasado este trámite el espacio podrá ser registrado y dado de alta como Centro de Día de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya”.

ww.google.com” ][/button]