Nota informativa sobre el Ple Ordinari celebrat per la Corporació Municipal de La Bisbal del Penedès el 20 de març de 2017 a les 19h

1. Aprovació de l’acta anterior ordinària del 19 de desembre del 2016, i extraordinària del 09 de febrer de 2017.

Acta 19/12/16: Vots a favor: PdeCAT, PSC

Vots en contra: ERC

Acta 9/02/17: Vots a favor: unanimitat

S’aproven les dues actes.

 

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

(no es vota)

 

3. Donar compte de la modificació de la denominació de Convergència i Unió (CIU) a Partit Demòcrata PdeCat.

 

4. Donar compte de la modificació de la denominació de SB-CP (Socialistes de la Bisbal-Candidatura de Progrés) a PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya)

 

5. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal regulador de les bases de subvencions en matèria d’ensenyament.

El ple ordinari de l’Ajuntament de La Bisbal ha aprovat inicialment (amb els vots a favor de PdeCat i PSC i els vots en contra d’ERC) la modificació de l’ordenança municipal reguladora de les bases de subvencions en matèria d’ensenyament. Cada curs escolar se subvenciona als alumnes de l’Escola Ull de Vent en la totalitat dels llibres de text amb, com a màxim, el valor dels preus de l’AMPA de l’escola per cada llibre. L’Escola ja fa anys que ‘sociabilitza’ els llibres a través de l’AMPA, de manera que aquells alumnes que compren els llibres a l’AMPA els retornen quan acaba el curs i l’any següent compten amb una part dels llibres reciclats i compren els llibres-quadern, aquells en els quals s’hi escriu.

El curs 2015/2016 els alumnes subvencionats que no havien comprat els llibres a l’AMPA tornaven els llibres a l’Ajuntament i l’Ajuntament els cedia a l’AMPA pel curs següent.

Enguany l’Ajuntament ja ha pagat el 50% de la subvenció i a final de curs pagarà l’altre 50% quan tornin els llibres.

La modificació que s’ha aprovat suposa simplificar els tràmits administratius municipals i fomentar que cada curs siguin més alumnes els que reciclin els llibres. L’import màxim fixat per a subvencions per alumne i curs és de 200€ i, per tant, s’abonarà com a màxim aquesta quantitat als beneficiaris que hagin comprat els llibres.

D’altra banda els alumnes de l’IES Coster de la Torre que fins ara tenien un màxim de 150€ de subvenció, ara també tindran una subvenció de 200€ com a màxim.

6. Aprovació de l’ordenança reguladora de les bases generals per l’atorgament d’ajuts individualitzats a famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides per a l’adquisició de llibres de text, transport escolar intramunicipal del consell Comarcal del Baix Penedès i de la quota anual de l’AMPA curs escolar 2017-2018.

L’Ajuntament de La Bisbal ha aprovat per unanimitat una ordenança amb la finalitat d’ajudar a famílies desafavorides del municipi amb la compra de llibres, transport escolar intramunicipal del Consell Comarcal del Baix Penedès i per ajudar a pagar la quota anual de l’AMPA del curs 2017-2018. Es consideren famílies desafavorides aquelles que són deutores de l’Ajuntament, Hisenda o la Seguretat Social i que, per aquest motiu, no poden accedir a les altres subvencions de llibres o transport escolar. Aquesta ordenança és similar a la que es va aprovar l’any passat però s’ha actualitzat l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, que ve definida per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya i que s’actualitza cada any.

 

7. Aprovació definitiva de la desafectació de part de l’edifici públic escolar corresponent al carrer Baix Penedès núm. 8 (Casa dels Mestres)

S’ha aprovat definitivament, per unanimitat, la desafectació de part de l’edifici públic escolar corresponent al carrer Baix Penedès número, 8, coneguda com la Casa dels Mestres. D’aquesta manera aquesta casa que en l’actualitat no té cap ús i que està afectada per Ensenyament, és a dir, que la propietat és de l’Ajuntament però l’ús és d’Ensenyament), podrà ser usada per l’Ajuntament.

 

8. Aprovació provisional de la modificació de les NN.SS. De plantejament de la Bisbal del Penedès, en sòl urbà, per al canvi de qualificació urbanística de les antigues cases dels mestres situades a l’Avda. Del Baix Penedès.

S’ha aprovat provisionalment (per unanimitat) la modificació de les NN.SS. De plantejament de la Bisbal de la Bisbal del Penedès, en sòl urbà, per al canvi de qualificació urbanística de les antigues cases dels mestres situades a l’Avda. Del Baix Penedès.

Les cases dels mestres és un projecte municipal important amb el que l’Ajuntament pretén fer dos habitatges de lloguer social. Per aconseguir-ho, un pas és el punt, també aprovat, que fa referència a la desafectació de l’edifici que s’ha aprovat al mateix ple i l’altre punt important també s’ha aprovat per unanimitat. En l’actualitat aquestes dues cases dels mestres tenen un ús d’equipaments dins el planejament urbanístic municipal. Per passar a ser habitatges socials s’ha de canviar l’ús i per això l’octubre de 2016 l’Ajuntament va aprovar inicialment per ple la modificació de les normes subsidiàries per aquest canvi d’ús. Una vegada fet aquest pas, s’han de demanar informes a diferents organismes autonòmics perquè informin sobre aquest canvi. En els darrers mesos l’Ajuntament ha rebut informes favorables i aquest dilluns ha aprovat provisionalment la modificació de les normes pel canvi d’ús de les cases dels mestres. Ara l’Ajuntament ha de tornar a trametre aquesta aprovació provisional a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona perquè l’aprovi definitivament. Una vegada aquesta Comissió l’aprovi definitivament, ja es podran fer les obres d’adequació de les cases dels mestres i preparar les bases de lloguer social.

 

9. Aprovació de la modificació de la plantilla creació d’una plaça de tècnic especialista per a la Llar d’Infants.

Un altre punt aprovat per unanimitat al ple ha estat el que fa referència  a la modificació de la plantilla per la creació d’una plaça de tècnic especialista per a la Llar d’Infants. És una plaça que s’ha creat per tenir-la a punt per treure a concurs i poder donar servei a més infants en cas que les matriculacions a la llar d’infants per al curs 2017/2018 impliquin obrir una altra aula per poder acollir més infants.

 

10. Aprovació conveni de col·laboració entre l’institut d’Estudis Penedesencs i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès també ha aprovat per unanimitat la renovació del conveni amb l’Institut d’Estudis Penedesencs que suposa una aportació anual de 500€ per part de l’Ajuntament. Alhora, el municipi acull durant tot l’any xerrades, caminades o altres actes de l’entitat penedesenca.

 

11. Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès al nou conveni de col·laboració per a l’encàrrec de gestió de la licitació del subministrament i implantació d’una aplicació informàtica per a la gestió de la comptabilitat i mòduls connexos, entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntament de la comarca.

Vots a favor: PdeCat i PSC

Abstencions: ERC

 

12. Aprovació conveni d’adhesió entre el consorci de promoció turística del Penedès i l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès.

El ple ha aprovat per unanimitat l’adhesió entre el Consorci de Promoció Turística del Penedès i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Aquest consorci està format per entitats públiques i privades i promou polítiques turístiques dins de la DO Penedès. L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès s’hi adhereix com a municipi consorciat i hi aportarà 1.500€ l’any.  L’any passat el municipi ja va actuar conjuntament amb el Consorci del Penedès 360º realitzant unes rutes en bicicleta per tot el Penedès que incloïen el pas per restaurants i cases rurals de la zona, ja que un dels punts per on passen les rutes és La Bisbal del Penedès.

 

13. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, per al canvi de titularitat de diversos trams de les carreteres T-240, TP-2402 i de la carretera de l’Albornar.

S’està treballant en aquest conveni des de l’any 2015. La construcció de la C-51 ha fet que s’haguessin de refer algunes titularitats de vies entre les tres administracions. L’Ajuntament adquireix la titularitat d’un tram de la carretera que actualment és de la Diputació i cedeix a la Generalitat la titularitat de la carretera de l’autopista al Polígon industrial.

La Diputació ja ha aprovat el conveni i la Generalitat de Catalunya està previst que l’aprovi en preu. Des que l’actual equip de govern està al capdavant de l’Ajuntament de la bisbal (des del juny de 2015) s’ha treballat per incloure en aquest conveni el compromís de redacció del projecte per buscar la solució per millorar l’actual connexió de la C-51 amb la carretera T-240. S’ha aconseguit que en aquest conveni hi consti el següent compromís: “per tal de donar continuïtat al trànsit municipal, la Generalitat de Catalunya projectarà i construirà, a càrrec seu, una rotonda a la C-51 per tal de substituir i millorar l’actual connexió amb la carretera T-240”.

S’aprova per unanimitat.

 

14. Moció d’adhesió al pacte nacional pel referèndum, presentada per PdeCat.

Vots a favor: PdeCat, ERC.

Vots en contra: PSC

S’aprova per majoria.

 

15. Moció del PSC (SB-CP) de la Bisbal del Penedès demanant l’inici urgent dels processos de concertació territorial amb els municipis en matèria d’ocupació.

Vots a favor: PSC, ERC.

Abstencions: PdeCat.

S’aprova per majoria.

 

16. Moció que presenta el PSC (SB-CP) per un nou pacte constitucional que renovi les relacions de convivència entre Catalunya i Espanya.

Vots a favor: PSC

Vots en contra: PdeCat i ERC.

No s’aprova.

 

17. Moció que presenta el PSC (SB-CP) de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès contra les pràctiques abusives de les empreses del sector elèctric, la qualitat dels subministraments, per una millora de la inversió a la xarxa i pel compliment del protocol de pobresa energètica.

S’aprova per unanimitat.

 

18. Moció del PSC (SB-CP) de la Bisbal del Penedès per recuperar places residencials per a la gent gran i centres de dia als municipis.

Vots a favor: PSC, ERC

Abstencions: PdeCat.

S’aprova per majoria.

 

19. Moció del PSC (SB-CP) de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès per a la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, IRPH, despeses en la formalització de les hipoteques i pel seu acompanyament i assessorament en el procés de reclamació.

S’aprova per unanimitat.

 

 

20. Precs i preguntes.