Els alcaldes i les alcaldesses del Baix Penedès reclamen a la Generalitat que esmeni la proposta del pressupost 2020

Foto: Consell Comarcal del Baix Penedès

Foto: Consell Comarcal del Baix Penedès

Els alcaldes i alcaldesses del Baix Penedès han ofert una roda de premsa, aquest dimarts 18 de febrer, per fer públiques les propostes d’esmena al pressupost 2020 de la Generalitat. La inversió a la comarca del Baix Penedès s’ha reduït un 62% respecte al pressupost de 2017 i un 89% respecte al de l’any 2010. El passat dia 12 de febrer el Consell d’Alcaldes del Baix Penedès va celebrar una reunió, que va comptar amb la participació de l’alcaldessa Agnès Ferré, amb l’objectiu de tirar endavant una proposta de peticions adreçada a la Generalitat per reclamar canvis en el projecte de pressupost 2020. Des de l’Ajuntament de la Bisbal s’ha fet èmfasi, especialment, en l’increment de les dotacions del cos de Mossos d’Esquadra.

200218_Alcaldes-ccbp

Foto: Consell Comarcal del Baix Penedès

Les propostes d’esmena del pressupost de la Generalitat a la comarca del Baix Penedès s’han fet públiques en la roda de premsa celebrada aquest dimarts 18 de febrer a les 9:30h al Consell Comarcal del Baix Penedès i inclouen propostes en Mobilitat, Seguretat, Educació, Sanitat, Serveis Socials, Ocupació, Empresa, Delegacions del Govern al Territori i Medi Ambient i Sostenibilitat. Són les següents:

Mobilitat

 1. Demandes del Pacte del Penedès Marítim:
  1. 100% de bonificació al peatge de Cubelles (24h anar i tornar)
  2. 50% de bonificació al peatge de Vallcarca (24h anar i tornar)
 2. (La mateixa solució que al problema N340/AP7)
 3. Dotació pressupostària per millorar la connectivitat entre els municipis (viària, ferroviària i tecnològica)
 4. Pla de millora de la mobilitat del transport públic a la comarca (interna i externa)

Seguretat

 1. Més dotacions de personal i material per als cossos de Mossos d’Esquadra, bombers i agents rurals de la comarca.

Educació

 1. Dotació econòmica per al Pla d’Equipaments educatius i calendari executiu
 2. Solucions per a la problemàtica de la matrícula viva a la comarca
 3. Més cicles formatius, potenciant el sistema DUAL.

Sanitat

 1. Millores a l’Hospital Comarcal del Vendrell: ampliació del servei d’urgències, de llits d’hospitalització i d’hospital de dia i ampliació de l’aparcament.
 2. Dotació econòmica per al Pla d’Equipaments sanitaris i calendari executiu.
 3. Aportació econòmica per al Pla de reforç als serveis sanitaris d’atenció primària i a la temporada d’estiu.

Serveis Socials

 1. Increment de recursos econòmics per donar resposta a les necessitats socioeconòmiques de la comarca.
 2. Dotació econòmica per al Pla d’equipaments socials i places públiques (centres de dia, residències).

Ocupació

 1. Dotació econòmica per a desenvolupar un Pla de xoc per lluitar contra l’atur a la comarca a desenvolupar durant el segon semestre del 2020.

Empresa

 1. Garantir la continuïtat d’IDIADA i afavorir la seva ampliació.
 2. Dotació econòmica per a desenvolupar la fibra òptica als polígons industrials de la comarca.

Medi Ambient i sostenibilitat

 1. Dotació econòmica per a la gestió de les zones forestals (xarxa Natura 2000 i PEIN)
 2. Aportació econòmica als programes que ajudin al manteniment de l’activitat agrària de la comarca

Delegacions del govern al territori

 1. Impulsar el desplegament de les delegacions del govern al territori de la Vegueria tal com correspon per llei.


Així mateix, s’ha llegit el manifest signat per tots els alcaldes i alcaldesses de la comarca. El podeu descarregar en aquest enllaç: MANIFEST CCBP – PROPOSTES ESMENA PRESSUPOST 2020

Ara, el Consell Comarcal farà arribar les peticions a la Generalitat i restarà a l’espera d’una resposta per part del govern català.


Foto: Consell Comarcal del Baix Penedès

Foto: Consell Comarcal del Baix Penedès

CASTELLANO | Los alcaldes y alcaldesas del Baix Penedès han ofrecido una rueda de prensa, este martes 18 de febrero, para hacer públicas las propuestas de enmienda al presupuesto 2020 de la Generalitat. La inversión en la comarca del Baix Penedès se ha reducido un 62% respecto al presupuesto de 2017 y un 98% respecto al del año 2010. El pasado día 12 de febrero el Consell d’Alcaldes del Baix Penedès celebró una reunión, que contó con la participación de la alcaldesa Agnès Ferré, con el objetivo de sacar adelante una propuesta de peticiones dirigida a la Generalitat para reclamar cambios en el proyecto de presupuesto 2020. Desde el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès se ha puesto énfasis, especialmente, en el incremento de las dotaciones del cuerpo de Mossos d’Esquadra.

200218_Alcaldes-ccbp

Foto: Consell Comarcal del Baix Penedès

Las propuestas de enmienda del presupuesto de la Generalitat en la comarca del Baix Penedès se han hecho públicas en la rueda de prensa celebrada este martes 18 de febrero a las 9.30h en el Consell Comarcal del Baix Penedès e incluyen propuestas en Movilidad, Seguridad, Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Ocupación, Empresa, Delegaciones del Gobierno en el Territorio, Medio Ambiente y Sostenibilidad. Son las siguientes:

Mobilidad

 1. Demandas del Pacto del Penedès Marítim
  1. 100% de bonificación en el peaje de Cubelles (24h ir y volver)
  2. 50% de bonificación en el peaje de Vallcarca (24h ir y volver)
 2. (La misma solución que al problema N340/AP7)
 3. Dotación presupuestaria para mejorar la conectividad entre municipios (vial, ferroviaria y tecnológica).
 4. Plan de mejora de la movilidad del transporte público en la comarca (interna y externa).

Seguridad

 1. Más dotaciones de personal y material para los cuerpos de Mossos d’Esquadra, bomberos y agentes rurales de la comarca.

Educación

 1. Dotación económica para el Plan de Equipamientos educativos y calendario ejecutivo.
 2. Soluciones para la problemática de la matrícula viva en la comarca.
 3. Más ciclos formativos, potenciando el sistema DUAL.

Sanidad

 1. Mejoras en el Hospital Comarcal del Vendrell: ampliación del servicio de urgencias, de camas de hospitalización y del hospital de día y ampliación del aparcamiento.
 2. Dotación económica para el Plan de Equipamientos sanitarios y calendario ejecutivo.
 3. Aportación económica para el Plan de refuerzo a los servicios sanitarios de atención primaria y a la temporada de verano.

Servicios Sociales

 1. Incremento de recursos económicos para dar respuesta a las necesidades socioeconómicas de la comarca.
 2. Dotación económica para el Plan de equipamientos sociales y plazas públicas (centros de día, residencias).

Ocupación

 1. Dotación económica para desarrollar un Plan de choque para luchar contra el paro en la comarca a desarrollar durante el segundo semestre del 2020.

Empresa

 1. Garantizar la continuidad de IDIADA y favorecer su ampliación.
 2. Dotación económica para desarrollar la fibra óptica en los polígonos industriales de la comarca.

Medio Ambiente y sostenibilidad

 1. Dotación económica para la gestión de las zonas forestales (red Natura 2000 y PEIN)
 2. Aportación económica a los programas que ayuden al mantenimiento de la actividad agraria de la comarca.

Delegaciones del gobierno en el territorio

 1. Impulsar el despliegue de las delegaciones del gobierno en el territorio de la Veguería tal como corresponde por ley

Así mismo, se ha leído el manifiesto firmado por todos los alcaldes y alcaldesas de la comarca. Lo podéis descargar en este enlace: MANIFEST CCBP – PROPOSTES ESMENA PRESSUPOST 2020

Ahora, el Consell Comarcal hará llegar las peticiones a la Generalitat y quedará a la espera de una respuesta por parte del gobierno catalán.

 

Comments are closed.