L’Ajuntament de la Bisbal incorporarà el sistema de vídeoacta als Plens municipals

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat, en la Junta de Govern del 3 de gener de 2019, contractar el servei i la compra del sistema de vídeoacta amb l’empresa VitelSA a través de la central de compres de l’Associació Catalana de Municipis (ACM). La vídeoacta és un sistema de gestió d’actes municipals que permet l’elaboració de les actes dels Plens municipals, de manera immediata, integrant el vídeo i els documents electrònics signats digitalment. Així, combina la gravació en vídeo dels Plens amb el document electrònic que conté l’ordre del dia del Ple i que està signat electrònicament, per la secretària municipal, amb la finalitat de donar fe legal de l’acta.

Així, en el moment que el sistema de vídeoacta estigui instal·lat, la gravació serà signada electrònicament per la secretària, juntament amb l’ordre del dia i el resultat de les votacions de cada proposta, i aquesta serà l’acta que es portarà a aprovació, amb la qual cosa ja no caldrà que un treballador resumeixi les intervencions sinó que el Ple estarà, al complet, dins l’acta amb totes les intervencions. A més, aquest sistema facilitarà tenir les actes al moment i amb l’exactitud de totes les intervencions.

L’import de la compra ascendeix a 10.796,37€ (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost del 2018 (on hi ha la partida corresponent) i inclou:

-El software de gravació, gestió i signatura digital

-Equip de control

-Sistema de vídeo per a la sala de Plens

-Sistema d’àudio per a la sala de Plens

-Instal·lació i servei de formació per a la posada en funcionament de la vídeoacta.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha aprobado, en la Junta de Gobierno del 3 de enero de 2019, contratar el servicio y la compra del sistema de vídeoacta con la empresa VitelSA a través de la central de compras de la Associació Catalana de Municipis (ACM). La vídeoacta es un sistema de gestión de actas municipales que permite la elaboración de las actas de los Plenos municipales, de forma inmediata, integrando el vídeo y los documentos electrónicos firmados digitalmente. Así, combina la grabación en vídeo de los Plenos con el documento electrónico que contiene el orden del día del Pleno y que está firmado electrónicamente, por la secretaria municipal, con la finalidad de dar fe legal del acta.

Así, en el momento que el sistema de vídeoacta esté instalado, la grabación será firmada electrónicamente por la secretaria, junto con el orden del día y el resultado de las votaciones de cada propuesta, y este será el acta que se llevará a aprobación, con la cual cosa no será necesario que un trabajador resuma las intervenciones, sino que el Pleno estará, al completo, dentro del acta con todas las intervenciones. Además, este sistema facilitará tener las actas al momento y con la exactitud de todas las intervenciones.

El importe de la compra asciende a 10.796,37€ (IVA incluido), con cargo al presupuesto del 2018 (donde hay la partida correspondiente) e incluye:

-El software de grabación, gestión y firma digital

-Equipo de control

-Sistema de vídeo para la sala de Plenos

-Sistema de audio para la sala de Plenos

-Instalación y servicio de formación para la puesta en funcionamiento de la vídeoacta

Comments are closed.