El passat dilluns es va reunir la mesa de negociació del personal per debatre les bases generals dels processos selectius

El passat dilluns 21 de febrer, a les 10h, es va reunir la mesa de negociació del personal de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès per debatre les bases generals dels processos selectius per a la cobertura de places, incloses en l’oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal. L’ordre del dia incloïa aquests punts:

1.-Bases generals dels processos selectius, per la cobertura de les places incloses en l’oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal.

2.-Bases específiques del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició lliure, de dues places, d’auxiliar administratiu/va (grup C2) en el règim funcionarial.

3.-Bases específiques del procés selectiu, mitjançant concurs lliure, de dues places d’auxiliar administratiu/va (grup C2) en règim funcionarial.

Durant la reunió es van repassar les bases i es va prendre nota de les propostes plantejades des dels sindicats i per part dels representants dels treballadors. Es va acordar treballar-ho tot durant aquesta setmana i convocar una nova mesa per tancar acords de forma definitiva.

Val a dir que, tenint en compte la importància d’aquest procés, l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, va convocar els regidors i les regidores de l’oposició a una reunió telemàtica que es va celebrar el dimarts 22 de febrer amb l’objectiu de fer-los arribar la informació sobre la reunió amb la mesa de negociació i els temes tractats.


CASTELLANO | El pasado lunes 21 de febrero, a las 10h, se reunió la mesa de negociación del personal del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès para debatir las bases generales de los procesos selectivos para la cobertura de plazas, incluidas en la oferta pública de ocupación para la estabilización de la ocupación temporal. El orden del día incluía estos puntos:

1.-Bases generales de los procesos selectivos, para la cobertura de las plazas incluidas en la oferta pública de ocupación para la estabilización de la ocupación temporal.

2.-Bases específicas del proceso selectivo, mediante concurso-oposición libre, de dos plazas de auxiliar administrativo/va (grupo C2) en el régimen funcionarial.

3.Bases específicas del proceso selectivo, mediante concurso libre, de dos plazas de auxiliar administrativo/va (grupo C2) en régimen funcionarial.

Durante la reunión se repasaron las bases y se tomó nota de las propuestas planteadas desde los sindicatos y por parte de los representantes de los trabajadores. Se acordó trabajarlo todo durante esta semana y convocar una nueva mesa para cerrar acuerdos de forma definitiva.

Cabe decir que, dada la importancia de este proceso, la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, convocó a los concejales y las concejalas de la oposición a una reunión telemática que se celebró el martes 22 de febrero con el objetivo de hacerles llegar la información sobre la reunión con la mesa de negociación y los temas tratados.