RESIDUS
Al nucli hi ha un servei de recollida porta a porta: “Informació informació informació informació”

Al Priorat, Papagai, l’Ortigós, la Miralba, l’Esplai, Can Gordei, la Masieta i Santa Cristina hi ha hilles de contenidors de selectiva:
Plàstic, paper, orgànica, rebuig i vidre.

Punt verd
El Punt Verd, ubicat al Camí de Gosch, és un punt de recollida selectiva i un centre receptor de residus municipals domèstics, especials i valoritzables.

El Servei de punt verd s’ofereix als particulars donats d’alta al padró municipal de recollida de residus domèstic de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Per obtener la tarjeta d’entrada, l’usuari haurà de signar l’acceptació del reglament del punt verd.

Horari de 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores de dilluns a diumenge.

Recollida de trastos vells
El primer dilluns, no festiu, de cada mes es passen a recollir trastos vells i electrodomèstics de particulars, un màxim de 4 voluminosos.

Els interessats truquen a les oficines municipals de l’Ajuntament 977688438, 5 dies abans com a mínim, per avisar que deixaran trastos a la vorera el dilluns al matí, i comuniquen què trastos són i quants.
Recollida de poda
El primer i tercer dilluns de cada mes es realitzarà la recollida del sacs destinats per recollir les restes de la poda. S’haurà que deixar el sac a la porta de casa la nit avans.

Per obtenir els sacs trucar al 601 98 68 92 o enviar un correu a residus@bisbalpenedes.com per sol·licitar tant el sac com la recollida d’aquest.

Limitació de 2 sacs per dia de recollida.