Consulta Pública 2

ANUNCIS AL PORTAL WEB DE L’AJUNTAMENT DE LA CONSULTA PÚBLICA 2

Consulta pública per confeccionar el reglament de les normes d’utilització privativa de bústies pel dipòsit i recollida de la correspondència privada en terrenys d’ús públic al Papagai, la Miralba, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta i la Pineda de Santa Cristina.

Actualment les urbanitzacions del Papagai, la Miralba, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta i la Pineda de Santa Cristina, disposen de bústies pel dipòsit i recollida de la correspondència privada en terrenys d’ús públic. No es compta amb un reglament de funcionament, ni un control dels seus usuaris.

A part del Reglament, en els propers mesos es renovaran i ampliaran el nombre de bústies per donar cabuda a totes les sol·licituds de persones empadronades.

Tenint en compte l’article 133.1 de la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les Administracions públiques i amb l’objectiu de fer participar la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes de caràcter previ a l’elaboració del projecte de Reglament de les normes d’utilització privativa de bústies pel dipòsit i recollida de la correspondència privada en terrenys d’ús públic al Papagai, la Miralba, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta i la Pineda de Santa Cristina, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès tira endavant una consulta pública a través del portal web:

L’objectiu de la consulta és recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma. Podeu participar en la consulta accedint a l’enllaç anterior de l’1 de juliol al 2 d’agost de 2021 (ambdós inclosos).

Una vegada redactada la proposta de reglament, aquesta haurà d’aprovar-se al Ple de la Corporació municipal.

CONSULTA PÚBLICA BÚSTIES

Avís legal i Política de Privacitat
Protecció de Dades Personals
En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès NIF: P-4302800J. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació, oposició, o no desitja rebre més informació pot dirigir-se a: l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, c. Major, 21. 43717 la Bisbal del Penedès, o bé, enviar un correu electrònic a info@bisbalpenedes.com