17th nov. 2018
ELECCIONS MUNICIPALS-001

Informació per a residents estrangers en relació amb les Eleccions Municipals

Si ets resident estranger i vols votar, aquesta informació et pot interessar. Si eres residente extranjero y quieres votar, esta información te puede interesar.