Escola Bressol l’Oreneta

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
L’ORENETA

Que és la Llar d’infants?

La llar d’infants és el primer graó del sistema educatiu, acull als infants des dels 4 mesos als 3 anys, és un lloc de vida qualificada que facilita el desenvolupament integral dels nens i nenes. Tots els que treballem a la llar d’infants no hem considerat mai la nostra feina com una qüestió assistencial sinó com una qüestió educativa.

Com és la nostra escola?

La nostra escola és de tots i per a tots, és a dir és oberta, democràtica i pluralista en els vessants polític i religiós que vol integrar als infants amb dificultats de qualsevol ordre, que potencia la igualtat entre sexes, que està arrelada a la comunitat social on geogràficament radica, que potencia la normalització lingüística, que té cura de les necessitats bàsiques de cada infant tenint en compte la seva personalitat. La nostra finalitat és contribuir al desenvolupament emocional,físic,social i cognitiu dels infants en col•laboració amb les famílies.
Per a nosaltres és molt important la relació família. Escola que ha d’estar basada en la cordialitat, el respecte i la confiança mútua.
Els infants es reparteixen en grups homogenis:

P0 de 4 a 12 mesos
P1 de 12 a 24 mesos
P2 de 24 a 36 mesos

El curs 20016-17 l’escola està formada per quatre professionals: una mestra i tres educadores amb diverses funcions, que assumeixen la dinàmica global de l’escola.

L’escola és municipal. L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès n’és el propietari i l’encarregat de gestionar les 56 places escolars.
Ell és qui subvenciona bona part de les despeses anuals dels infants; les quotes dels escolars són l’altra aportació econòmica.

Objectius educatius

Objectius de cicle que els infants han d’assolir :

1.Identificar-se com a persona assolint el grau de seguretat afectiva corresponent al seu moment maduratiu i expressar les pròpies emocions i sentiments.

2.Establir relacions afectives positives, iniciant-se en l’adquisició de comportaments socials que li facilitin la integració en el grup.

3.Participar amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes, iniciant-se en la pròpia autonomia.

4.Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se a través del moviment, el gest,el joc i la paraula amb una progressiva millora del llenguatge oral

5.Dominar progressivament el cos i l’adquisició de noves habilitats motrius, augmentant la seva autonomia en els desplaçaments, en l´ús dels objectes i l’orientació en l’espai quotidià

6.Actuar sobre la realitat imediata, descobrir-ne l’organització a partir de les pròpies vivències i establir relacions entre objectes segons les seves característiques perceptives.

7.Projectar les seves vivències a través de l’activitat lúdica i anar-les representant a través d’un incipient joc simbòlic

8.Iniciar-se en la descoberta de l’ús del llenguatge corporal, verbal, matemàtic, musical i plàstic.

Salut

1. Sempre que un infant es posi malalt a l’escola, cridarem els pares perquè el vinguin a recollir.

2. Quan l’infant està malalt, no pot assistir a l’escola pel seu estat físic que requereix un ambient tranquil i un tracte individual, així com pel risc de contagi.

3. Qualsevol medicació que l’escola hagi de donar al nen, necessàriament haurà d’anar acompanyada de l’autorització dels pares degudament signada i de l’informe mèdic.

L’adaptació

Quan parlem d’adaptació, fem referència als primers temps d’assistència dels nens a l’escola bressol. Període en el qual es desenvolupa el coneixement i l’acceptació d’una nova situació.

No són només els nens qui s’han d’adaptar, si bé són ells qui fan els canvis més importants, també pares i mestres hem d’adequar-nos a la nova realitat i això comporta un esforç per part de tots plegats.

Els nens han d’acceptar la separació dels pares i l’aparició d’unes noves persones en el camp de relació afectiva amb el seu fill, amb tot el que aquest fet suposa de mobilitzacions de sentiments de tots tipus

Per aquest motiu cal establir una organització abans de l’entrada del nen a l’escola: horaris curts els primers dies, disponibilitat dels pares per poder fer aquest horari, necessitat de portar alguna joguina o roba de casa, etc. I molt important mantenir una relació positiva pares i mestres donant-nos temps i ocasions de contacte.

Les normes de l’escola

1.S’han de respectar els horaris establerts. Demanem puntualitat, tant a l’hora d’entrada com de sortida. No s’obrirà la porta una vegada estigui tancada, excepte amb previ avís.

2.Els infants no podran ser recollits per persones desconegudes sense que els pares hagin avisat abans.

3.Si el nen no pot assistir a l’escola per qualsevol motiu agrairíem que ens ho féssiu saber.

4.Els pares tenen l’obligació de comunicar a l’escola de forma escrita i amb la documentació que ho acrediti sempre que canviï la situació legal sobre la custòdia del nen.

5.Els abrics, jaquetes i la bata han de portar una beta per poder-se penjar adequadament.

6.És imprescindible portar tota la roba que es demana degudament marcada amb el nom i cognom. L’escola no es fa responsable de les coses que no estiguin marcades.

7.Cada tutora té hora setmanal de tutoria per atendre als pares. És important concertar hora.

Els Horaris

L’escola és oberta de dilluns a divendres de 8:00h a 17:30h de la tarda.
El curs s’inicia del 5 de Setembre fins al 27 de Juliol
Hores d’entrada:
Matí: de 8:00h a les 9:00h
Tarda: de 15 fins a les 15:30h
Després de les 9:00h i de les 15:30h es tancar
la porta
Hores de sortida (tots a la mateixa hora):
Matí: a les 12:30h – Tarda: a les 17:30h
Hores del servei de menjador:
De 12:30h a les 15:00 hores.

Calendari escolar

L’escola estarà tancada durant les festes locals, i els tres dies de lliure disposició

Condicions econòmiques

Les quotes a abonar són onze, de setembre a juliol independentment que el nen assisteixi o no a l’escola. El cobrament mensual es farà a través de l’entitat bancària on haureu domiciliat el pagament.
Preus alumnes bonificats:
Matrícula: 40 €
Material: 0 €
Quota mensual: 135 €
Quota mensual segon germà: 110 €
Preus alumnes no bonificats:
Matrícula: 40 €
Material: 40 €
Quota mensual: 160 €
Quota mensual segon germà: 135 €

Documentació

Fotocòpies de: DNI del pare, la mare i/o tutor legal, del carnet de vacunes del nen, de la targeta sanitària de l’infant, del Llibre de família i el certificat d’empadronament de l’alumne.

Que cal portar?

Un paquet d’esponges ensabonades d’un sol ús, un tub de crema pel culet, un paquet de tovalloletes humides, un paquet de guants de làtex d’un sol ús, un paquet de bolquers (els nens/es que n’utilitzin), una muda completa dins una bossa de roba gran, una bata, un pitet amb goma al coll (en lloc de vetes), una tovallola mitjana i dos petites amb veta, un xumet amb una cinta curta de roba, una ampolla de colònia gran i una pinta, una ampolla de sabó neutre petita, una capsa de mocadors de paper, unes quantes bosses de plàstic per la roba bruta i deu fotografies tamany carnet.

Pels alumnes que es queden al servei de menjador necessitem :
1 pitet de plàstic dels grans,
1 tovallola petita amb beta,
1 paquet de bolquers,
1 paquet de tovalloletes humides,
1 paquet de guants de plàstic,
1 bossa amb un recanvi complet de roba marcada amb el nom

DESCARREGAR PDF 2016 2017 -> pdf Llar d’Infants Municipal l’Oreneta 2016/17

 

Llar d’infants municipal l’Oreneta Av. Baix Penedès SN. La Bisbal del Penedès telf:977688476 email: llar@bisbalpenedes.com Ajuntament de la Bisbal del Penedès telf: 977688438

___

Comments are closed.