Calendari del contribuent

SERVEI DE RECAPTACIÓ: BASE, Gestió d’Ingressos.

OFICINES D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:

– ELS DILLUNS AL MATÍ A L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS, DE 9 A 13 H.

– ELS ALTRES DIES AL VENDRELL, AL CARRER DE MAR, 3


CALENDARI


CONCEPTE TIPUS MERITAMENT PER. PERÍODE PROPOSAT PERÍODE EFECTIU
560 – TAXA ESCOMBRARIES Anual Fraccionat 1 31/03/17 – 31/05/17 31/03/17 – 31/05/17
600 – IMP.VEHICLES TRAC.ME Anual   1 31/03/17 – 31/05/17 31/03/17 – 31/05/17
500 – IBI URBANA Anual Fraccionat 1 28/04/17 – 30/06/17 28/04/17 – 30/06/17
503 – IBI CARACT ESPECIAL Anual   1 28/04/17 – 30/06/17 28/04/17 – 30/06/17
500 – IBI URBANA Anual Fraccionat 2 30/06/17 – 31/08/17 30/06/17 – 31/08/17
501 – IBI RÚSTICA Anual   1 30/06/17 – 31/08/17 30/06/17 – 31/08/17
733 – OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC Anual   1 30/06/17 – 31/08/17 30/06/17 – 31/08/17
010 – IAE Anual   1 28/07/14 – 29/09/17 28/07/14 – 29/09/17
560 – TAXA ESCOMBRARIES Anual Fraccionat 2 28/07/14 – 29/09/17 28/07/14 – 29/09/17

Transcorregut el termini de cobrament en voluntària els deutes tributaris no satisfets tindran el recàrrec que correspongui.

Comments are closed.