Calendari del contribuent

SERVEI DE RECAPTACIÓ: BASE, Gestió d’Ingressos.

OFICINES D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:

– ELS DILLUNS AL MATÍ A L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS, DE 9 A 13 H.

– ELS ALTRES DIES AL VENDRELL, AL CARRER DE MAR, 3


CALENDARI


CONCEPTE TIPUS MERITAMENT PER. PERÍODE PROPOSAT PERÍODE EFECTIU
560 – TAXA ESCOMBRARIES Anual Fraccionat 1 29/03/18 – 31/05/18 29/03/18 – 31/05/18
600 – IMP.VEHICLES TRAC.ME Anual   1 29/03/18 – 31/05/18 29/03/18 – 31/05/18
500 – IBI URBANA Anual Fraccionat 1 27/04/18 – 29/06/18 27/04/18 – 29/06/18
503 – IBI CARACT ESPECIAL Anual   1 27/04/18 – 29/06/18 27/04/18 – 29/06/18
500 – IBI URBANA Anual Fraccionat 2 29/06/18 – 31/08/18 29/06/18 – 31/08/18
501 – IBI RÚSTICA Anual   1 29/06/18 – 31/08/17 29/06/18 – 31/08/18
733 – OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC Anual   1 29/06/18 – 31/08/18 29/06/18 – 31/08/18
010 – IAE Anual   1 27/07/18 – 28/09/18 27/07/18 – 28/09/18
560 – TAXA ESCOMBRARIES Anual Fraccionat 2 27/07/18 – 28/09/18 27/07/18 – 28/09/18

Transcorregut el termini de cobrament en voluntària els deutes tributaris no satisfets tindran el recàrrec que correspongui.

Comments are closed.