Calendari del contribuent

SERVEI DE RECAPTACIÓ: BASE, Gestió d’Ingressos.

OFICINES D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:

– ELS DILLUNS AL MATÍ A L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS, DE 9 A 13 H.

– ELS ALTRES DIES AL VENDRELL, AL CARRER DE MAR, 3


CALENDARI


CONCEPTE TIPUS MERITAMENT PER. PERÍODE PROPOSAT PERÍODE EFECTIU
560 – TAXA ESCOMBRARIES Anual Fraccionat 1 29/03/18 – 31/05/18 29/03/18 – 31/05/18
600 – IMP.VEHICLES TRAC.ME Anual   1 29/03/18 – 31/05/18 29/03/18 – 31/05/18
500 – IBI URBANA Anual Fraccionat 1 27/04/18 – 29/06/18 27/04/18 – 29/06/18
503 – IBI CARACT ESPECIAL Anual   1 27/04/18 – 29/06/18 27/04/18 – 29/06/18
500 – IBI URBANA Anual Fraccionat 2 29/06/18 – 31/08/18 29/06/18 – 31/08/18
501 – IBI RÚSTICA Anual   1 29/06/18 – 31/08/18 29/06/18 – 31/08/18
733 – OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC Anual   1 29/06/18 – 31/08/18 29/06/18 – 31/08/18
010 – IAE Anual   1 27/07/18 – 28/09/18 27/07/18 – 28/09/18
560 – TAXA ESCOMBRARIES Anual Fraccionat 2 27/07/18 – 28/09/18 27/07/18 – 28/09/18

Transcorregut el termini de cobrament en voluntària els deutes tributaris no satisfets tindran el recàrrec que correspongui.

AVÍS: MODIFICACIÓ DELS PERÍODES DE PAGAMENT DE L’ANY 2018

Atesos els diferents contratemps que s’han ocasionat en l’emissió i el repartiment de les cartes de pagament, BASE ha decidit modificar tots els padrons amb data de finalització de pagament voluntari 29/06/2018 i prorrogar-los fins al 31/07/2018 (Inclosos l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i la Taxa d’Escombraries).
 
Si no heu rebut les cartes de pagament, les podeu sol·licitar al correu o.vendrell@base.cat o a qualsevol oficina de Base.
 

 
CASTELLANO | Teniendo en cuenta los distintos contratiempos que se han ocasionado en la emisión y el repartimiento de cartas de pago, BASE ha decidido modificar todos los padrones con fecha de finalización de pago voluntario 29/06/2018 y prorrogarlos hasta el 31/07/2018 (incluidos el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y la Tasa de Basuras).
 
Si no habéis recibido las cartas de pago, las podéis solicitar en el correo o.vendrell@base.cat o en cualquier oficina de Base

Comments are closed.