Calendari del contribuent

SERVEI DE RECAPTACIÓ: BASE, Gestió d’Ingressos.

 

OFICINES D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:

– ELS DILLUNS AL MATÍ A L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS, DE 9 A 13 H.

– ELS ALTRES DIES AL VENDRELL, AL CARRER DE MAR, 3

 

DEL 31 DE MARÇ AL 31 DE MAIG

IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA

TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES. 1r REBUT 50%

DEL 28 D’ABRIL AL 28 DE JUNY

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANA. 1r REBUT 50%

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES CARACT. ESPEC. 1r REBUT 50%

DEL 30 DE JUNY AL 3O D’AGOST

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICA

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANA. 2n REBUT 50%

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES CARACT. ESPEC. 2n REBUT 50%

TAXA ENTRADA DE VEHICLES (GUALS)

DEL 28 DE JULIOL AL 28 DE SETEMBRE

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES. 2n REBUT 50%

 

 

Transcorregut el termini de cobrament en voluntària els deutes tributaris no satisfets tindran el recàrrec que correspongui.

 

 

Comments are closed.