S’ha convocat un Ple extraordinari i urgent per al dimarts 4 d’agost a les 19:30h

Aquest dimarts 4 d’agost, a les 19:30h, tindrà lloc un Ple extraordinari i urgent a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

En primer lloc, s’haurà d’aprovar la urgència del punt que s’hi abordarà, que és el següent: “Declarar d’ofici la nul·litat de ple dret de l’acord del Ple del 17 de setembre de 2013, així com del contracte d’arrendament subscrit el 30 d’octubre de 2013, d’acord amb el Dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya”.

Aquest dilluns 3 d’agost a la tarda s’ha registrat electrònicament a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i l’Ajuntament compta amb dos dies per prendre l’acord. Per aquest motiu s’ha convocat aquest Ple, de caràcter urgent, per al dimarts 4 d’agost a les 19:30h.

El ple se celebrarà de forma presencial i a porta tancada per poder garantir totes les mesures de prevenció de contagis per la Covid-19. Posteriorment es podrà veure l’enregistrament a Youtube.


CASTELLANO | Este martes 4 de agosto, a las 19:30h, tendrá lugar un Pleno extraordinario y urgente en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.

En primer lugar, se tendrá que aprobar la urgencia del punto que se abordará, que es el siguiente: “Declarar de oficio la nulidad de pleno derecho del acuerdo del Pleno del 17 de septiembre de 2013, así como del contrato de arrendamiento subscrito el 30 de octubre de 2013, de acuerdo con el Dictamen emitido por la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Catalunya”.

Este lunes 3 de agosto por la tarde se ha registrado electrónicamente en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès el Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora y el Ayuntamiento cuento con dos días para tomar un acuerdo. Por este motivo se ha convocado este Pleno, de carácter urgente, para el martes 4 de agosto a las 19:30h.

El Pleno se celebrará de forma presencial y a puerta cerrada para poder garantizar todas las medidas de prevención de contagios por la Covid-19. Posteriormente se podrá ver la grabación en Youtube.

Comments are closed.