La Junta de govern local ha aprovat els contractes i despeses per a les actuacions de la Festa Major

La Junta de govern, celebrada aquest dilluns 27 de juliol, ha aprovat diverses despeses per a la Festa Major 2020. Són les següents:

-Banda de música Verge de la Misericòrdia: Despesa menor de 1.331€ (IVA inclòs) per la cercavila.

-Estalella: Despesa menor de 6.050€ (IVA inclòs) pel castell de focs artificials.

-Orquestra Selvatana: Contracte menor de 15.125€ (IVA inclòs) per dos concerts de Festa Major.

-Resistència Tour: Despesa menor de 3.025€ (IVA inclòs) per la cercavila/espectacle infantil itinerant.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “davant les circumstàncies que vivim per la Covid-19, la Festa Major d’aquest estiu serà diferent. Properament explicarem l’organització dels actes de la Festa Major així com totes les mesures de prevenció per cadascun dels actes previstos”.


CASTELLANO | La Junta de gobierno, celebrada este lunes 27 de julio, ha aprobado varios gastos para la Fiesta Mayor 2020. Son los siguientes:

-Banda de música Verge de la Misericòrdia: Gasto menor de 1.331€ (IVA incluido) por el pasacalle.

-Estalella: Gasto menor de 6.050€ (IVA incluido) por el castillo de fuegos artificiales.

-Orquestra Selvatana: Contrato menor de 15.125€ (IVA incluido) por dos conciertos de Fiesta Mayor)

-Resistencia Tour: Gasto menor de 3.025€ (IVA incluido) por el pasacalle/espectáculo infantil itinerante.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “ante las circunstancias que vivimos por la Covid-19, la Fiesta Mayor de este verano será distinta. Próximamente explicaremos la organización de los actos de la Fiesta Mayor así como todas las medidas de prevención de cada uno de los actos previstos”.

 

Comments are closed.