El Punt Verd reobrirà el 18 de maig amb horari reduït

Reobertura Punt Verd 18 de maig

El Punt Verd de la Bisbal del Penedès tornarà a obrir les seves portes – en horari reduït – el dilluns 18 de maig. L’horari d’obertura, fins a nou avís, serà de 9 a 13h, de dilluns a divendres.

L’accés al recinte estarà controlat pel personal del servei i els usuaris hauran de seguir les següents mesures obligatòries:

-Respectar la distància de seguretat de 2 metres.

-Obligatorietat de l’ús de guants i mascareta.

-Portar les bosses de cada tipus de residu separades per poder-les dipositar al seu lloc, seguint les indicacions de l’operari/a.

-No es podrà tocar res que no sigui els residus que porteu al Punt Verd.

-Els vehicles hauran d’entrar d’un en un, és a dir, només podrà entrar un vehicle al recinte. Quan aquest hagi sortit, aleshores hi podrà accedir el següent.

Quant a la recollida de residus voluminosos i trastos vells a domicili, aquesta es reprendrà a partir del mes de juny. La primera recollida serà la del dilluns 1 de juny i caldrà avisar, amb un mínim de 5 dies d’antelació, a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès 977688438.


CASTELLANO | El Punt Verd de la Bisbal del Penedès volverá a abrir sus puertas -en horario reducido- el lunes 18 de mayo. El horario de abertura, hasta nuevo aviso, será de 9 a 13h, de lunes a viernes.

El acceso al recinto estará controlado por el personal del servicio y los usuarios deberán seguir las siguientes medidas obligatorias:

        -Respetar la distancia de seguridad de 2 metros.

        -Obligatoriedad de uso de guantes y mascarilla.

-Llevar las bolsas de cada tipo de residuo separadas para poderlas depositar en su sitio, siguiendo las indicaciones del/la operario/a.

-No se podrá tocar nada que no sea los residuos que llevéis al Punt Verd.

-Los vehículos deberán entrar de uno en uno, es decir, solo podrá acceder un vehículo al recinto. Cuando este haya salido, entonces podrá entrar el siguiente.

En cuanto a la recogida de residuos voluminosos y trastos viejos a domicilio, esta se retomará a partir del mes de junio. La primera recogida será la del lunes 1 de junio y será necesario avisar, con un mínimo de 5 días de antelación, al Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès 977688438.

Més informació/Más información sobre el Punt Verd: https://bisbalpenedes.com/web/2018/01/19/com-funciona-el-punt-verd/

Comments are closed.